Patient skadades vid besök på akuten

En patient besökte akuten efter en trafikolycka och skadade huvudet i samband med ett fall från en säng. Nu gör Region Norrbotten en anmälan enligt lex Maria.

En patient inkommer till akutmottagningen på ett sjukhus i länet efter en trafikolycka, med skador i form av hjärnblödning och handledsfraktur. Personalen har en tät tillsyn av patienten i väntan på vårdplats. Trots det faller patienten ur sängen och slår huvudet med ny hjärnblödning som följd.

Händelsen är anmäld enligt Lex Maria till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för att eventuella brister i organisationen ska upptäckas samt för att hitta förbättringsåtgärder så att liknande händelser ska kunna förebyggas eller förhindras i framtiden.

Kontaktperson

Sara Ekman
Chefläkare med Lex Maria-ansvar
Regionhuset, Luleå
0920-28 48 32