Patient skadades vid fall

En patient skadade huvudet i samband med fall från säng. Nu gör Region Norrbotten en anmälan enligt lex Maria.

En äldre patient besöker en mottagning på ett sjukhus i länet för en planerad behandling. Personalen uppmärksammar att patienten har sänkt medvetandegrad och patienten flyttas till akutmottagningen. Akutmottagningen är vid tillfället högt belastad och patienten får en sängplats i korridoren utan tillräcklig övervakning. Patienten faller oväntat ur sängen och slår i huvudet med en hjärnblödning som följd. Hjärnblödningen har medfört bestående funktionsnedsättning för patienten.

Händelsen är anmäld enligt Lex Maria till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för att eventuella brister i organisationen ska upptäckas samt för att hitta förbättringsåtgärder så att liknande händelser ska kunna förebyggas eller förhindras i framtiden. 

Kontaktperson

Sara Ekman
Chefläkare med Lex Maria-ansvar
Regionhuset, Luleå
0920-28 48 32