Patient skickas hem från akutsjukvården och får sedan opereras akut

En patient får diagnosen tjocktarmscancer, väntar på operation. Blir sämre innan operation, söker akutsjukvården som skickar hem patienten utan att kirurgen informeras.

Patienten blir än sämre, återkommer och får opereras akut. Då är tarmen så pass påverkad att det inte går att koppla ihop tarmarna utan patienten får en stomipåse.

Händelsen är anmäld enligt lex Maria till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för att eventuella brister i organisationen ska upptäckas samt för att hitta förbättringsåtgärder så att liknande händelser ska kunna förebyggas eller förhindras i framtiden. 

Kontaktperson

Susanne Olander
Chefläkare med Lex Maria-ansvar
Regionhuset
Luleå
0920-28 41 37
susanne.olander@norrbotten.se