Remiss missades på akutmottagning

En patient söker vård på hälsocentral med huvudvärk och yrsel efter ett fall med trauma mot huvudet. Tre veckor senare diagnostiseras patienten med hjärnblödning.

Hälsocentralen remitterar patienten till akutmottagning, ingen överrapportering skedde. På akutmottagningen bedömdes patienten för nacksmärta, remissen uppmärksammades inte då den var ställd till annan klinik och patienten gick hem. Tre veckor senare söker patienten åter akut och diagnostiseras med hjärnblödning som kräver operation.

Händelsen är anmäld enligt Lex Maria till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för att eventuella brister i organisationen ska upptäckas samt för att hitta förbättringsåtgärder så att liknande händelser ska kunna förebyggas eller förhindras i framtiden. 

Kontaktperson

Sara Ekman
Chefläkare med Lex Maria-ansvar
Luleå
0920-28 48 32