Skaderapporter 2022

Skaderapporter från trafikolyckor, arbetsplatsolyckor och andra tillbud är en tjänst som Region Norrbotten erbjuder journalister. Vi publicerar skaderapporter vid förfrågan. Eftersom det är svårt att ta reda på skadeläge efter ett skiftbyte på akuten har skett uppmanas journalister att ringa om skaderapport så fort som möjligt. Det är alltid kommunikatör i beredskap som sköter skaderapporter, tel 076-118 08 48.

Av hänsyn till patienternas integritet lämnas inga uppdateringar eller ytterligare uppgifter om skadeläget utöver det som publiceras i skaderapporten.