Brand

Plats: Boden

Fem personer skadades i en brand.

Det var vid midnatt som fyra minderåriga barn och en kvinna i 40-årsåldern fick föras i ambulans till Sunderby sjukhus efter att ha skadats i en brand i Boden. Samtligas skador har kontaterats vara lindriga och de är alla förda till vårdavdelning.

Skaderapportering efter olyckor är en tjänst som Region Norrbotten tillhandahåller medierna. Av hänsyn till patienternas integritet lämnas inga uppdateringar eller ytterligare uppgifter om skadeläget ut över det som publiceras i texten ovan.