Händelse på skola

Plats: Luleå

Två barn fick vård på Sunderby sjukhus efter en händelse på en grundskola i Luleå på torsdagen.

Det ena barnet är allvarligt skadat och är flyttat till vårdavdelning. Det andra barnet har lindriga skador och har kunnat lämna sjukhuset.

Skaderapportering efter olyckor är en tjänst som Region Norrbotten tillhandahåller medierna. Av hänsyn till patienternas integritet lämnas inga uppdateringar eller ytterligare uppgifter om skadeläget ut över det som publiceras i texten ovan.