Skoterolycka

Plats: Boden

Vid en skoterolycka i Boden vid midnatt skadades en person.

Den skadade, en man i 20-årsåldern, fick akut omhändertagande och fördes till Sunderby sjukhus. Patienten bedömdes ha allvarliga skador och har förts över till intensivvårdsavdelning.

Skaderapportering efter olyckor är en tjänst som Region Norrbotten tillhandahåller medierna. Av hänsyn till patienternas integritet lämnas inga uppdateringar eller ytterligare uppgifter om skadeläget ut över det som publiceras i texten ovan.