Trafikolycka

Plats: Kauppinen, Kiruna

Vid en trafikolycka i Kauppinen kring 17.00 skadades två personer.

De skadade, en man och en kvinna, båda i 30-årsåldern och hemmahörande i Kiruna, fick akut omhändertagande och fördes till Kiruna sjukhus. Båda patienterna bedömdes ha lindriga skador och har förts över till hem/öppenvård.

Skaderapportering efter olyckor är en tjänst som Region Norrbotten tillhandahåller medierna. Av hänsyn till patienternas integritet lämnas inga uppdateringar eller ytterligare uppgifter om skadeläget ut över det som publiceras i texten ovan.