Skoterolycka

Plats: Låktatjåkko

Vid en skoterolycka i Låktatjåkko klockan 11.15 skadades en person.

Den skadade, en kvinna i 20-årsåldern hemmahörande i Norge, togs om hand akut och fördes till Gällivare sjukhus. Patienten bedömdes ha allvarliga skador och har flyttats till vårdavdelning.

Skaderapportering efter olyckor är en tjänst som Region Norrbotten tillhandahåller medierna. Av hänsyn till patienternas integritet lämnas inga uppdateringar eller ytterligare uppgifter om skadeläget ut över det som publiceras i texten ovan.