Skoterolycka

Plats: Kalix

Vid en skoterolycka utanför Kalix på tisdag eftermiddag skadades två personer.

De skadade är en kvinna i 35-årsåldern och en pojke i 4-årsåldern, hemmahörande i Västerbotten. Båda patienterna fördes till akuten på Sunderby sjukhus med allvarliga skador. Kvinnan är flyttad till vårdavdelning och pojken vårdas på intensivvårdsavdelningen.

Skaderapportering efter olyckor är en tjänst som Region Norrbotten tillhandahåller medierna. Av hänsyn till patienternas integritet lämnas inga uppdateringar eller ytterligare uppgifter om skadeläget ut över det som publiceras i texten ovan.