Trafikolycka

Plats: Kåbdalis

Vid en trafikolycka i Kåbdalis klockan 17.25 skadades en person.

Den skadade, en kvinna i 20-årsåldern hemmahörande i Kiruna, fick akut omhändertagande och fördes till Sunderby sjukhus. Patienten bedömdes ha allvarliga skador och har flyttats till vårdavdelning.

Skaderapportering efter olyckor är en tjänst som Region Norrbotten tillhandahåller medierna. Av hänsyn till patienternas integritet lämnas inga uppdateringar eller ytterligare uppgifter om skadeläget ut över det som publiceras i texten ovan.