137 miljoner kronor till projekt för Norrbottens och Västerbottens utveckling

Hållbar samhällsutveckling, bredband, attraktiva innovationsmiljöer för rymdrelaterade affärer, Life Science i samverkan mellan akademi, näringsliv och omgivande samhälle är exempel på projekt som tar del av 137 miljoner kronor. Beslutet togs idag i samband med Strukturfondspartnerskapets prioriteringsmöte. Totalt betyder det att Strukturfondspartnerskapet sedan 2015 prioriterat ca 2 miljarder kronor.

Den pågående samhällsomvandlingen som kommer av stora investeringar och etableringar i norra Sverige saknar motstycke och de möjligheter och utmaningar som kommer i samband med detta ställer stora krav på alla de aktörer som arbetar med strukturella förändringar. För att kunna identifiera en gemensam färdriktning för hållbar samhällsomvandling samt bygga kapacitet för att hantera den omvandlingen har projektet North Sweden Green Deal prioriterats.

– Projektet ska möta den pågående samhällsomvandlingen med mobilisering lokalt och regionalt för att fånga upp möjligheterna med de pågående och kommande investeringarna, menar Helena Öhlund, strukturfondspartnerskapets ordförande.

För att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga produkter och tjänster bland små och medelstora företag i Övre Norrland inom området för trådlös kommunikation, 5G, har projektet Wireless Innovation Arena prioriterats. Tillsammans med akademi, institut, storföretag, offentlig sektor och slutanvändare utvecklas 5G-testmiljöer med hög tillgänglighet för olika typer av tester och experiment för att validera nya produkter och tjänster för att följa med i den snabba teknikutvecklingen av 5G och upptakten mot 6G.

Digitalisering är en av de stora förändringskrafterna i Övre Norrland som förstärkts under pandemin. I linje med den utvecklingen har ett antal bredbandsprojekt prioriterats för att främja möjligheterna som digitaliseringen bidrar till. Projekten avser att erbjuda företag samt boende utanför tätorter bredbandsanslutning med hög kvalitet och prestanda.

– Övre Norrland måste ha tillgång till infrastruktur som medger snabbt bredband, stabila mobila tjänster som stödjer digitalisering. Infrastruktur för bredband är en förutsättning för ett modernt samhällsbygge konstaterar Rickard Carstedt, strukturfondspartnerskapets vice ordförande.

Bredbandsprojekten kommer att prioriteras av Strukturfondspartnerskapets presidium vid ett senare tillfälle. Tillväxtverket kommer nu som förvaltande myndighet att fatta de formella besluten för varje projektsökande.

Här kan du läsa vilka projekt som prioriterats -  Prioriteringslista (utvecklanorrbotten.se)

Fakta om Strukturfondpartnerskapet Övre Norrland

Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland är ett av åtta partnerskap i Sverige. Partnerskapet ska underlätta för gemensamma nationella och regionala prioriteringar mellan regional utvecklingspolitik, arbetsmarknadspolitik och EU:s sammanhållningspolitik. Partnerskapet har till uppgift att prioritera bland godkända ansökningar till EU:s regionala utvecklingsfond och europeiska socialfonden. Övre Norrland omfattar Norrbottens och Västerbottens län och EU-medlen omfattar minst två miljarder kronor för programperioden 2014-2022. Helena Öhlund är ordförande i Strukturfondspartnerskapet för programperioden 2014–2022.

Kontaktpersoner

Helena Öhlund
Strukturfondspartnerskapets ordförande
Tel: 070-328 61 48
E-post: helena.ohlund@politik.alvsbyn.se

Kenneth Sjaunja
Strukturfondspartnerskapets huvudsekreterare
Tel: 0920-28 46 40
E-post: kenneth.sjaunja@norrbotten.se 

Utvecklanorrbotten.se