Anders Öberg leder den nya politiska majoriteten

Från den 1 januari har en ny majoritet bestående av socialdemokraterna, vänsterpartiet och centerpartiet tagit över den politiska ledningen av Region Norrbotten. Ny ordförande för regionstyrelsen är Anders Öberg (S) som tar över efter Kenneth Backgård (SVJP).


Anders Öberg (S), ny ordförande för regionstyrelsen i Region Norrbotten.

Valresultatet gav Socialdemokraterna 31 mandat, Vänsterpartiet 7 mandat och Centerpartiet 4 mandat i regionfullmäktige. Det motsvarar 42 av totalt 71 mandat och det är också den konstellationen som nu tagit över efter Sjukvårdspartiet, Moderaterna och Centerpartiet.

Till ordförande för regionstyrelsen har Anders Öberg (S) utsetts, medan Glenn Berggård (V) är vice ordförande.

De är också regionråd tillsammans med Camilla Friberg (S), Linda Jonsson (V), Birgitta Johansson Huuva (C) och Caroline Svensson (C). Vänsterpartiet och Centerpartiet har delat upp sina regionrådsuppdrag på två personer.

Oppositionsråd är Linda Frohm (M), Marianne Sandström (SD), Kenneth Backgård (SJVP) och Håkan Kero (KD).

Bland ordförandeposter i nämnder och styrelser kan nämnas:

  • Hälso- och sjukvårdsnämnden: Johannes Sundelin (S).
  • Regionala utvecklingsnämnden: Helena Öhlund (S).
  • Patientnämnden: Veronica Burman (S).
  • Uppdragsberedningen: Stefan Hortlund (S).
  • Regionrevisionen: Krister Hammarberg (M).
  • Regionfullmäktiges valberedning: Ia Uvberg (S).
  • Stiftelsen Norrbottensteatern: Lennart Thörnlund (S).
  • Regionfullmäktiges presidium: Elisabeth Lindberg (S). Majvor Sjölund (C) är 1:e vice ordförande och Daniel Bergman (M) 2:e vice ordförande.

Här hittar du en mer komplett sammanställning över förtroendevalda i Region Norrbotten.