Dans som verktyg och konstnärligt uttryck

Inspirerande danslärare när hon var barn avgjorde valet av yrke – Rebecka Strand blev själv danspedagog. Nu är hon en av de drivande vad gäller dansens utveckling i Norrbotten. ”Jag vet ju vad dans kan betyda i en människas liv”, säger hon.

Rebecka Strand, danskonsulent

Danskonsulentens uppdrag är att främja dansens utveckling i länet. I sitt arbete ska Rebecka Strand initiera, driva och stötta projekt och verksamheter.

Behovet är stort och uppgiften kan egentligen ta hur mycket tid, kraft och engagemang som helst i anspråk. För att göra det mer hanterbart har två huvudmålgrupper definierats.

– Fokus ligger dels på barn och unga, dels på de verksamma inom dansområdet, alltså dansare, koreografer och danspedagoger, berättar hon.

Norrbotten var först i landet med att anställa en danskonsulent, ett samarbete mellan dåvarande landstinget och Statens kulturråd. Det var i början av 1990-talet. Nära 30 år senare, 2019, tillträdde Rebecka Strand tjänsten.


”Dans är mitt främsta uttryckssätt, det är så jag bäst uttrycker tankar och känslor”, säger danskonsulenten Rebecka Strand.

Många kontaktytor

Danskonsulenten hör till kulturenheten som ingår i Avdelningen för regional utveckling i Region Norrbotten. Tjänsten delfinansieras med statliga medel genom kultursamverkansmodellen.

Det slitna uttrycket ”spindeln i nätet” är en bra beskrivning av hennes roll, tycker Rebecka Strand.

– Mycket i mitt jobb handlar om att förmedla kontakter – jag fungerar som en länk mellan olika aktörer i samhället. Det kan till exempel vara en skola som vill göra ett dansprojekt och behöver komma i kontakt med danspedagoger eller dansare.

Rebecka Strand har ofta kontakt med länets dansverksamma. Hon samarbetar med allt från kultursamordnare i kommunerna till medlemmar i riksteaterföreningar och danskonsulenter i andra regioner. Hon förmedlar jobbuppdrag, tipsar om var man kan söka bidrag och ger råd om allt möjligt som rör dans, både till arrangörer och dansare, koreografer och kompanier.

– Jag har ett stort kontaktnät inom det professionella dansfältet, personer som jag kan sammanföra med kommuner, skolor, kulturskolor och andra.


Dans för hälsa är en forskningsbaserad metod för att stärka psykisk hälsa hos unga. Den används nu även i Norrbotten. Foto: Martin Delafoi

Inspirerade till yrkesval

Själv började hon dansa redan som barn på uppväxtorten Vilhelmina. Som åttaåring gick hon en kurs i jazzdans som ett studieförbund anordnade.

– Jag hade inspirerande pedagoger som verkligen fick oss barn att lyfta. Jag kände mig sedd, blev säkrare och växte som människa. Det var den upplevelsen som gjorde att jag senare i livet valde att utbilda mig till danspedagog, berättar hon.

Efter dansinriktning på det estetiska programmet flyttade hon till Piteå för att gå den 4,5 år långa danslärarutbildningen vid Musikhögskolan. Ett utbytesprogram gjorde att hon även kunde tillbringa 1,5 år vid Dans- och cirkushögskolan i Stockholm och en termin i London. Hon tog sin danspedagog- och svenskalärarexamen i början av 2010 och jobbade sedan i Stockholm. Därefter undervisade hon vid dansgymnasiet och kulturskolan samt inom olika dansprojekt i Piteå, innan hon började som danskonsulent i Region Norrbotten.

Kreativa sammanhang

Sitt jobb beskriver hon som stimulerande och ofta roligt.

– Just att få vara kreativ tillsammans med andra är något jag verkligen uppskattar. Att få ingå i olika sammanhang där vi resonerar kring behov och utvecklingsmöjligheter. Det är otroligt givande när en dansare eller en kommun kommer med en intressant projektidé, som vi tillsammans kan jobba vidare med och förverkliga.

Rebecka Strand är med som samarbetspartner i flera sammanhang. Dessutom fungerar hon som en projektledare i ett antal satsningar. Efter stiltjen som pandemin medförde har arbetet tagit fart igen, berättar hon och lyfter fram några av alla aktiviteter (se faktaruta nedan).

Hon känner att hon kan vara med och göra skillnad.

– Jag fungerar som en kanal både in i och ut ur Region Norrbotten. För mig är det viktigt att ha en dialog med de dansverksamma och lyfta deras frågor och behov in i regionala samtal och diskussioner. Samtidigt kan jag förmedla ut information, till exempel vad som står i den nya kulturplanen.

Dansinitiativets nya föreställning Väven bygger på en lekfull kombination av dans-, cirkus- och textilkonst. Foto: Petra Älvstrand

Nya aktörer

Rebecka Strand betonar vikten av att alla i samhället får möjlighet att möta olika konstformer.

– Det finns utmaningar vad gäller dansens infrastruktur i Norrbotten, kopplat till de långa avstånden, lämpliga spelplatser och möjliga arbetsgivare. Där finns ett utvecklingsarbete att göra, säger hon.

Samtidigt behöver dansen som profession stärkas.

– Det ska finnas möjlighet att jobba som professionell dansare, koreograf eller danspedagog i Norrbotten.

Hur står sig dansen gentemot andra konstnärliga uttryck?

– Dansen har en svagare ställning än till exempel musiken, som har en betydligt äldre tradition i både Norrbotten och hela landet. Men med tiden har nya aktörer och strukturer tillkommit. I dag finns det till exempel dansverksamhet i de flesta av länets kulturskolor. Det är en tydlig förändring på gång och det är glädjande, säger hon.


Rebecka Strand efter processvisningen av scenkonstverket Väven. Som danskonsulent gläds hon åt de de senaste årens utveckling på dansområdet i länet. Foto: Linnea Nilsson

Dansar igen

Själv har Rebecka Strand under årens lopp provat det mesta inom dans, även om modern dans var huvudinriktningen under studieåren. Balett, jazzdans, breakdance och flamenco – hon beskriver sig som en allätare på området.

Efter några upptagna småbarnsår har hon i höst kunnat återuppta sitt eget utövande.

– En gång i veckan i veckan dansar jag modern dans. Dansen är ju grundkärnan i mig som person och anledningen till att jag brinner för mitt yrke. Det är fint att hålla den glädjen och passionen levande.

Varför är det viktigt med dans?

– Alla konstformer måste få vara representerade i vårt samhälle, antingen vi möter dem via scenen eller själva utövar dem. Kombinationen av dansarens uttryck, musiken, ljuset och rörelserna kan ge en stark konstnärlig upplevelse. För utövare av dans är det något speciellt att kunna uttrycka sig utan ord. Att få använda sin kropp och känna att man är trygg i den gör att självförtroendet stärks. Med rätt förutsättningar kan det dessutom bli en fin gemenskap i en grupp. Dans stärker människor på ett fantastiskt sätt!

Text och foto (utomhusbilder): Ulrika Englund


Fakta

Exempel på dansaktiviteter i Norrbotten:

  • Dans för hälsa handlar om att främja den psykiska hälsan bland unga genom kravlös dans. Danskonsulenten och en strateg inom kultur och hälsa samverkar med länets kommuner och kulturskolor.
  • Skapa dans är ett arrangemang som syftar till att lyfta unga dansare och koreografer i Norrbotten och skapa en mötesplats för kreativt skapande. Det mynnar ut i en jurybedömd koreografitävling i Boden i oktober. Det vinnande bidraget åker sedan till en riksfinal i Stockholm.
  • Dansutveckling Norrbotten är ett treårigt samverkansprojekt tillsammans med Danscentrum Norr. Syftet är att förbättra förutsättningarna för professionella dansare och koreografer att bo och verka i Norrbotten.
  • Residens innebär att danskonstnärer får befinna sig på en plats under en tid och fördjupa sig konstnärligt. Dansresidens har genomförts i bland annat Kiruna, Jokkmokk, Arjeplog och Moskosel.