Digitalen blir Min vård Norrbotten

Min vård Norrbotten ersätter från och med idag Digitalen på våra webbplatser. Inom kort ska den även gå att ladda ned som app till mobilen.

Person som håller i en mobil i ett kök.
Malin Sand, dietist och folkhälsostrateg, vid filminspelning för Min vård Norrbotten.

Förutom den tjänst för symtombedömning, råd och vårdchatt vilken varit känd som Digitalen, ingår nu även videobesök. Dessutom finns ingångar till de vanligaste inloggade tjänsterna på 1177.se, till exempel boka tid, förnya recept och att läsa din journal.

Fler tjänster och funktioner för att förenkla kontakt med vården kommer att introduceras genom Min vård Norrbotten över tid. Alla möjligheter till digital vård går som tidigare att nå på våra webbplatser norrbotten.se och 1177.se.

Min vård Norrbotten