Ekonomiskt resultat 2022

Region Norrbotten gjorde ett ekonomiskt resultat 2022 på 272 miljoner kronor.

Det motsvarar 2,8 procent av årets skatter och bidrag, vilket är sämre än budgeterat 594 mkr. Huvudskälet är en negativ utveckling av regionens pensionsportfölj.  Det kan jämföras med 2021 när Region Norrbotten gjorde ett ekonomiskt resultat på 1 693 miljoner kronor vilket var 1 184 miljoner kronor bättre än budget.

Hela årsredovisningen kommer att presenteras för regionstyrelsen på sammanträdet den 16 mars när samtliga siffror och analyser är klara.