EU redo att satsa miljarder på omställningen i Norrbotten

Den hållbara samhällsomvandlingen i Norrbotten är en fantastisk möjlighet – men den kostar. Investeringar i infrastruktur, forskning och kompetenshöjning krävs. Nu öppnas möjligheten att få ekonomiskt stöd i miljardklassen från EU.

I Sverige har Norrbotten, Västerbotten och Gotland pekats ut som prioriterade områden i den gröna omställningen. EU-kommissionen och den Europeiska investeringsbanken, EIB, har nu kommit överens om en ny satsning för att stötta övergången till en fossilfri ekonomi. Det handlar främst om förmånliga lån från EIB till aktörer inom offentlig sektor.

Sammantaget är det hela 115 miljarder kronor som EU satsar på att hjälpa de regioner som påverkas mest av omställningen till klimatneutralitet. Ungefär 100 miljarder kronor av det är lån till förmånliga villkor.

-          Det här öppnar värdefulla möjligheter för etableringskommunerna i länet. Redan nu är de hårt pressade av stora behov och tajt tidsschema. De här medlen kan verkligen göra skillnad, så det är viktigt att kommunerna inte väntar med att skicka in sina ansökningar, säger Nils-Olov Lindfors, regionråd (C).

Tanken med satsningen är att underlätta övergången till ett hållbart samhälle där utmaningarna är som störst. Stålindustrin står alltjämt för en stor del av Sveriges utsläpp av koldioxid, även om Norrbotten ligger i framkant på resan mot fossilfrihet. Från EU:s fond för rättvis omställning, FRO, utgår bidrag som kan användas till forskning, innovation och investeringar i de nya anläggningar där fossilfritt stål ska tas fram. De kan också användas till att utbilda och rusta anställda i dagens stålproduktion för morgondagens produktion av stål utan kol.

- Region Norrbotten har haft dialog med såväl EU-kommissionen, regeringskansliet och Tillväxtverket för att försöka säkerställa att satsningen skulle bli så gynnsam som möjlig för Norrbotten. Det är glädjande att det nu öppnas möjligheter för våra offentliga aktörer att få del av de här lånen, säger Nils-Olov Lindfors.

En del av dialogen har utgått från Region Norrbottens representation i Bryssel. North Sweden European Office representerar Norrbotten men även Region Västerbotten, Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen gentemot EU. Här jobbar John Kostet med EU:s arktiska frågor och regionalpolitik.

- De här frågorna landade på en enhet på EU-kommissionen som vi har väldigt god kontakt med. Där känner de till hur vi resonerar och har god kännedom om hur Norrbotten kan utvecklas. Vi har haft löpande samtal om det under lång tid. De har varit bra att kunna använda den här kontakten på kommissionen, vi har känt att vi fått ett stort gehör och genomslag för hur vi velat ha det, säger John Kostet efter dagens besked från EU-kommissionen och EIB.