Region Norrbotten visar solidaritet med Ukrainas folk

På fredag den 24 februari är det ett år sedan Ryssland, i strid med internationella överenskommelser, militärt invaderade sitt grannland Ukraina.

Flaggor utanför Regionhuset i Luleå.

Såväl den svenska regeringen som EU och stora delar av världssamfundet fördömde omgående Rysslands krigshandlingar. Dessvärre ser vi att detta orättfärdiga krig går in på sitt andra år, något som vi är många som djupt beklagar.

Därför flaggar vi med både Sveriges och Ukrainas flagga utanför Regionhuset. Vi flaggar idag onsdag för att manifestera vår solidaritet med Ukrainas folk, samma dag som vår demokratiskt valda församling regionfullmäktige sammanträder. Vi flaggar fram till och med fredag.

Flaggorna delar inte bara färg. Tillsammans delar vi tron på att alla stater självständigt ska kunna formulera sin politik, med demokratin och folkstyret som grund för sättet att fritt och självständigt kunna fatta beslut.

Dagens flaggning är inte en markering mot det ryska folket. Tillsammans med dem delar vi visionen om en värld i fred, där demokrati råder och de mänskliga rättigheterna respekteras. Idag flaggar vi för att visa vårt fortsatta stöd till Ukrainas strävan efter fred och frihet, i protest mot ett orättfärdigt krig som måste få ett omedelbart slut.

Anders Öberg, regionstyrelsens ordförande