Festligt firande av Kalix sjukhus 100 år

Den 2 december 1923 invigdes Kalix sjukhus och idag fyller sjukhuset 100 år. Både tidigare och nuvarande anställda samt besökare deltog i det officiella firandet som ägde rum på fredagen i sjukhusets entré.

Timo Erikoinen, överläkare, Kalix sjukhus 100 år
Överläkaren Timo Erikoinen höll tal där han tackade de tidigare och nuvarande medarbetarna på Kalix sjukhus.

Regiondirektör Ulrika Sundquist inledde firandet med att hålla ett tal där hon tog upp minnen från sjukhuset och riktade ett särkilt tack till alla medarbetare.

 – Det är inte varje dag man har löneförmånen att fira en hundraåring, men idag har jag det. Kalix sjukhus har varit med ett helt sekel. Men det är inte bara en byggnad utan det är en plats där generationer av norrbottningar mötts av hopp, omvårdnad och stöd.


Ulrika Sundquist tackar även de medarbetare som inte längre jobbar kvar men som gett stöd och omvårdnad till norrbottningar under lång tid.

Hon uttrycker tacksamhet över vården som bedrivits på sjukhuset under många år.

 – Byggnaden i all ära, men det som fyller det här huset med liv det är ni som jobbar här, dag ut och dag in. Ni gör skillnad för norrbottningarna. När vi firar idag är det er vi firar. Tack för alla insatser, jag ser framemot många år framöver.


Både tidigare och nuvarande anställda samt en del besökare var på plats för att fira Kalix sjukhus 100 år.

Efter Ulrika Sundquist tal följde flera gratulationer och tal av representanter från sjukhuset, regionstyrelsen, regionråd samt representanter från oppositionen.

Kjell Melander, överläkare och kardiolog vid Kalix sjukhus, betonade i sitt tal glädjen och tacksamheten till samtliga kollegor på sjukhuset.


Kjell Melander och verksamhetschefen Sinikka Engström är glada att vara med och fira 100 år med sjukhuset.

– Jag är tacksam över att vara en del av den gemenskapen som tillsammans skapar nödvändig och betydelsefull vård för hela östra Norrbotten. Låt oss nu tillsammans göra sjukhuset ännu lite bättre.


Överläkaren Kjell Melander passade även på att i sitt tal nämna den kompetens som finns på sjukhuset och den utveckling som gjorts inom vården.

Han tackar också alla medborgare som gjort deras arbete möjligt.

– Tack för att ni genom åren visat ert förtroende för oss och stöttar oss. I slutändan handlar det här om er och alla oss i östra Norrbotten.


Enhetschefen Ann-Sofie Sköld serverade tårta som sjukhusets ledning fixat till anställda, patineter och festfirande dagen till ära.

Efter alla tal överlämnades en gåva från Region Norrbotten till Kalix sjukhus. Regionrådet Anders Öberg lämnade för regionens del över gåvan till Tom Storskrubb, överläkare internmedicin, på Kalix sjukhus.


Tom Storskrub tackade och betonade att det var kollegorna som skickat fram honom för att ta emot gåvan från regionen, som är en målning av norrbottniska konstnären Monica Öhman.

Firandet följdes av en skål för att sedan avslutas med ett festligt mingel.


Även överläkaren Timo Erikoinen höll tal där han tackade de tidigare och nuvarande medarbetarna genom att ta upp olika citat och sittuationer han minns från tiden på sjukhuset.

Samtliga politiker som var på plats tackade för den vård som sjukhuset ger åt norrbottningarna.


Mattias Karlsson, som representerade oppostionen, tackade ärofullt för det jobb som personalen utfört varje dag i hundra år.


Glenn Berggård, regionråd, gratulerade sjukhuset och tackade alla ansällda för den värdefulla insats de gjort för Norrbotten.

Regionrådet Anders Öberg betonade sjukvårdens viktiga och samhällsbärande roll och tackade personalen i Kalix för deras ovärdeliga arbete.

Nils Wikström, läkare på sjukhuset, tillsammans med sin pappa Bo Wikström, före detta öveläkare och verksamhetschef på Kalix sjukhus, var på plats och firade.

Läs artikel om vad de tidigare medarbetarna säger om Kalix sjukhus som nu firar 100 år.

Text och foto: Henny Bucht