Förberedelser inför ny hälsocentral i Boden pågår

I mars tog regionstyrelsen beslut om att öppna en tredje hälsocentral i Boden. Nu är förberedelserna i full gång med hälsocentralen som ska öppna i lokalerna där Erikslunds hälsocentral tidigare funnits. Den nya får namnet Lärkans Hälsocentral.

Anki Högling vid Lärkans HC skylt
Projektledaren Ann-Catrin Högling vid skylten som visar var hälsocentralen ska öppna.

Ett intensivt arbete pågår nu med att starta upp en tredje hälsocentral i Boden. Ann-Catrin Högling är projektledare för öppnandet. Vid sin sida har hon ett flertal aktörer och medarbetare inom samt utanför regionen.

– Just nu jobbar jag på bred front med en mängd olika uppgifter. Det är bland annat planering av lokaler, utrustning och ombyggnationer.

Det behöver göras vissa justeringar i lokalerna för att de ska bli ändamålsenliga och rätt för att till exempel ta emot infektionspatienter med tanke på covid-19. Ett så kallat bensårsrum ska byggas och toaletterna måste anpassas till dagens normer.

Stort intresse

Ann-Catrin jobbar även med rekrytering av personal. Det har varit ett stort söktryck, hela 345 ansökningar har kommit in. Därutöver har ytterligare intresseanmälningar kommit.

– Det har varit ett makalöst intresse för de yrkesgrupper vi annonserat efter men även personer inom andra yrkesgrupper har tagit personlig kontakt med mig. Den först anställda var på plats den andra september. Det är oerhört mycket som behöver planeras och iordningställas innan öppning. 

När hälsocentralen är igång kommer personalstyrkan att bestå av 25-30 personer. Svårigheten är att välja bort kvalificerade sökande när urvalet är stort, säger Ann-Catrin.

– Jag har haft fina dialoger både med fackliga representanter och de som intervjuats. Min bild är att de som sökt har ett stort driv, och att de vill vara med och utveckla.

Rekryteringen fortgår och det är en omfattande och tidskrävande process, fortsätter Ann-Catrin.

– Det är intervjuer och lönesamråd. Därefter behöver de som erbjudits tjänst ges utrymme för betänketid. Jag upplever att sökande inom regionen är oerhört lojala mot sina arbetsplatser. De vill inte bara lämna in sin uppsägning eller ringa, utan prata personligen med sin chef. Vi ska verkligen vara stolta över dessa fantastiskt lojala medarbetare.

Ann-Catrin Högling är glad över det stora intresset för Lärkans hälsocentral.

Aktivt vårdval

Alla kan lista sig på Lärkans hälsocentral genom att göra ett aktivt vårdval. Det blir ingen automatisk överflyttning av patienter för att man bor inom ett visst geografiskt upptagningsområde. Möjligheten att lista sig startar samma dag som hälsocentralen öppnar. Öppningsdatum är ännu inte bestämt.

– Vi jobbar intensivt nu och ser verkligen fram emot att öppna Lärkans hälsocentral, avslutar Ann-Catrin.