Hjälper patienter att få efterlängtad vård

Om du har väntat länge på vård och använder dig av vårdgarantin för att få hjälp – då kan det hända att du får prata med Veronica Sandberg eller Christina Berg. De jobbar på Region Norrbottens vårdgarantienhet.

Veronica Sandberg (blå tröja) och Christina Berg (röd) på vårdgarantienheten

Den som väntar på vård ska inte behöva vänta hur länge som helst. Så kan man sammanfatta vårdgarantin. Talen 0, 3 och 90 är siffror som sammanfattar hur snabbt det ska gå att få vård. Nollan innebär att du ska få kontakt med din hälsocentral via telefon, video eller besök samma dag. Inom tre dagar har du rätt att få en medicinsk bedömning inom primärvården. 90 står för antalet dagar specialistvården har på sig att erbjuda besök och sedan även behandling.

– Många tror att efter 90 dagars väntan så plingar det till i systemet och vi ser automatiskt att de har väntat länge, men så är det inte utan man måste kontakta oss, säger Veronica Sandberg.

Hon jobbar på Region Norrbottens vårdgarantienhet. Enheten hjälper patienter som väntat länge att få vård utanför Norrbotten.

– Folk förtjänar vård i rimlig tid och att få hjälp med sina krämpor förbättrar livet. Att få hjälp kan göra att man inte behöver söka vård lika ofta, säger Christina Berg.

Måste inte gå 90 dagar

Det kan också hända att man kan kontakta vårdgarantienheten innan de 90 dagarna har passerat. Om kliniken man fått remiss till konstaterar att det är långa köer och att de inte kommer att kunna ta emot en inom 90 dagar kan man ta hjälp av vårdgarantienheten på en gång.

Vårdgarantienheten öppnade våren 2022. Första tiden var det många som ringde in och det kunde ta många dagar innan patienterna fick kontakt. Nu är det ett helt annat läge och de flesta som hör av sig får snabbt kontakt. Flest samtal kommer i början av veckan, ungefär 120 personer ringer under måndag och tisdag. Onsdag och torsdag ringer 80 personer och på fredagar bara runt 25 personer.

– Vi kan göra klart en patients ärende och lämna över det till utomlänskliniken samma eller nästa dag. Sedan kan det ta lite tid innan kliniken vi skickar patienten till ska hinna ta emot deras ärende och boka in dem, säger Christina Berg.

Innan en patient kan få vård utanför Norrbotten undersöker Christina, Veronica och deras kollegor att det allt dokumentation finns på plats. Det kan till exempel krävas aktuella röntgenbilder. De tittar också i patientens journal så att hen klarar av att sövas – om det behövs för ingreppet. Patienten får ett erbjudande om att behandlas vid en annan klinik och kan tacka ja eller nej till det.

Om patienten tackar ja samlar de ihop alla dokument som behövs och skickar över till kliniken utanför Norrbotten. Patienten får ett brev och information om hur man bokar sjukresan.

– Hela resan betalas av Region Norrbotten, från att du lämnar hemmet tills du är tillbaka igen. Du bokar från dörr till dörr.

Hjälp på resan

En del patienter är tveksamma till att resa, särskilt de som inte har så stor resvana. Men Veronica och Christinas erfarenhet är att det brukar gå bra. Den som vill ha hjälp med assistans på Arlanda kan få det.

– Ofta är det besvärligast att resa för de som är äldre men det finns också äldre som inte alls har några problem. Jag minns en 95-åring som reste helt själv och tyckte att det gick jättebra, säger Veronica Sandberg.

De unga patienterna, barnen, använder oftast vårdgarantin för att göra en så kallad NPF-utredning. NPF står för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och exempel på en sådan kan vara att man har ADHD eller autism. För de äldsta patienterna är det vanligaste att man har ögonproblem, till exempel grå starr.

Under oktober skickades 500 norrbottniska patienter till Stockholm för att operera grå starr. Under november var det lite över 300 personer.

Från frustration till glädje

Samtalen med patienterna börjar ofta med frustration eftersom de väntat länge på sin operation. En del börjar prata politik när de ringer, utifrån att de har betalat skatt i hela sitt liv och hellre vill ha vård i Norrbotten än att åka till Stockholm.

– Även om ett samtal kan börja i frustration kan det sluta med tacksamhet och glädje över att operationen äntligen ska bli av. Samtalen berör oss också, både om någon är nedslagen och om någon blir glad, säger Christina Berg.

Att det går att kontakta vårdgarantienheten via 1177.se är något som de önskar att fler patienter kände till. Genom att logga in på 1177.se (eller via appen) och leta rätt på vårdgarantienheten under ”Hitta mottagning” kan man enkelt åberopa vårdgarantin. Det händer också att Christina och Veronica kontaktar patienter för att erbjuda att få sin vård utförd på annat håll och det görs också via 1177.se. Patienter som inte har 1177.se får istället ett brev hem. Men båda upplever att patienterna är nöjda med att bli kontaktade via 1177.se och att det känns lätt att skicka svar där.

Målet är att enheten inte ska behövas

Både Veronica och Christina har jobbat som undersköterskor inom vården innan de började på vårdgarantienheten. Även om de trivs bra på sitt nuvarande jobb hoppas de båda på att de inte ska kunna jobba kvar i framtiden – hur konstigt det än låter så finns det en förklaring till resonemanget.

– Vårdgarantienheten finns för att vi har väntetider och köer inom vården. Helst vill vi att köerna ska försvinna, så på ett sätt kan man säga att vår dröm är att våra jobb inte ska behöva finnas längre.

Text och bild: Emma Bergström Wuolo