Hur mår norrbottningen?

För ett år sedan uppmanades 22 500 norrbottningar besvara Folkhälsomyndighetens enkät Hälsa på lika villkor. Nu presenteras hur hälsan utvecklats mellan 2014 och 2022.

Scandinav

Enkäten undersöker hälsa och levnadsvanor och genomförs med ett fördjupat urval vart fjärde år. 

Resultatet presenteras kort 26 april och en längre dragning 26 juni. Målgrupp för dragningarna är politiker och tjänstepersoner inom offentlig och idéburen sektor.

Presentation 1 - kort genomgång

Så har den norrbottniska befolkningens (fr 16 år) hälsa och levnadsvanor utvecklats - fokus regional nivån. Mats Jakobsson, lektor, Luleå tekniska universitet.

Datum: 26 april (Informationen är ett pass på regionfullmäktiges utbildningsdag)
Tid: 09.05-09.35
Plats: Klicka här för att ansluta till mötet. Externa kan endast följa passet digitalt.

Presentation 2 - längre genomgång

Norrbottningarnas (fr. 16 år) hälsa och levnadsvanor – fokus lokal nivå samt pandemins effekter på Norrbottningarnas hälsa. Mats Jakobsson, lektor Luleå tekniska universitet.

Datum: måndag 26 juni
Tid: 10.00-12.00
Plats: Sessionssalen, Regionhuset Luleå eller digitalt. Klicka här för att ansluta till mötet.

Kontakt

Eventuella frågor besvaras av Joanna Hansson, Strateg regiondirektörens stab, Region Norrbotten
Joanna.Hansson@norrbotten.se