Jämställdhetsmyndighetens GD: ”Det är här det händer!”

Under onsdagen besökte en delegation från Jämställdhetsmyndigheten Region Norrbotten. Regionråd Linda Jonsson, med särskilt ansvar för hållbarhets- och jämställdhetsfrågor, inledde mötet med generaldirektör Lena Ag och hennes medarbetare med ett konstaterande: ”Jämställdhet är en av nycklarna för att Norrbotten ska kunna utvecklas i den stora samhällsomvandlingen som pågår."

Jämställdhetsmyndighetens GD på besök
Linda Jonsson, regionråd, Lena Ag, Jämställdhetsmyndighetens GD, och Monica Lejon, Region Norrbottens enhetschef för näringsliv och samhälle.

Tidigare under dagen stod besök på länsstyrelsen och tjejjouren i Luleå på agendan. Under besöket på Regionhuset hölls bland annat en dragning om Develoop. Det är ett verktyg som ger arbetsgivare stöd i att skapa en inkluderande arbetsplats med ett jämställdhetsperspektiv.

Monica Lejon, enhetschef för näringsliv och samhälle på avdelningen för regional utveckling, inledde med att berätta att Develoop, som utvecklats med stöd av Jämställdhetsmyndigheten och EU, är ett stöd för att den gröna omställningen ska lyckas.

– Vi trodde först att det skulle finnas ett motstånd från företagen att arbeta med jämställdhetsfrågor, men det har varit ett efterlängtat kunskapsstöd och vi har fått jättebra respons.

Generaldirektör Lena Ag vid anteckningsblocket tillsammans med Monica Lejon från regionen. 

Olika typer av människor

Hon tillade att för att rekryteringen ska lyckas måste olika typer av människor, med olika bakgrund, känna sig välkomna, vilket Lena Ag kommenterade:

– Härligt! Jag ställer upp på allt du säger.

Hon berättade att det på nationell nivå ibland kan kännas kämpigt att traggla på med jämställdhetsfrågorna, men att det inte stämmer på den lokala nivån.

– Det är här det händer! Jag ser både framdrift och möjligheter inför den stora samhällsomvandlingen och för att orka hålla ut kanske det måste finnas något vid vägens slut som är aptitligt för företagen, exempelvis att de lyckas rekrytera den kompetens de behöver.

Therese Stenvall från Argentis berättade hur hon arbetar med Develoop-verktyget tillsammans med företagare i Norrbotten.

Ögonöppnare

Therese Stenvall, projektledare på näringslivskontoret Argentis i Arjeplog och en av parterna i Develoop, konstaterade att hon i sina samtal med företagare bland annat lyfter arbetsmiljöfrågor och att det är viktigt att sprida bilden att alla är välkomna oavsett bakgrund.

– Att få jobba med Develoop har varit en ögonöppnare även för mig. Jag anställdes 2020 efter att ha jobbat i mansdominerade yrken och visste ingenting om jämställdhet.

– Det är inte säkert att jag heller vet allt även om jag är generaldirektör för Jämställdhetsmyndigheten, kommenterade Lena Ag och tillade efter att flera exempel från näringslivskontakterna hade redovisats:

– Jag skulle vilja sitta på era axlar och lyssna när ni är ute och träffar företagen.

Efter presentationen av Develoop presenterades regionkoordinatorernas arbete i norra Sverige med människohandel, prostitution och exploatering av barn.

Text och foto: Jonas Hansson