Längre väntetider än vanligt på akuten

Just nu är det långa väntetider på akutmottagningarna i Norrbotten. Personer som har lindriga besvär uppmanas att använda 1177.se eller ringa 1177 istället för att åka till akuten.

Skylt till entrén för akutmottagningen på Sunderby sjukhus

Normalt sett har samtliga akutmottagningar i Norrbotten korta väntetider. Det visar en sammanställning från Socialstyrelsen där man jämför väntetider på alla landets akutmottagningar.

Inom vården prioriteras svårt sjuka patienter före de med lättare skador eller åkommor. Akutmottagningen är inget undantag. Det gör att de som besöker akutmottagningen med problem som inte är akuta får vänta längre.

Personalen jobbar för fullt med att ta hand om patienterna och alla som är i akut behov av vård blir omhändertagna.

Region Norrbotten ber alla som inte har akuta besvär att i första hand använda 1177.se eller ringa 1177 för råd och stöd, dygnet runt, årets alla dagar. Det går också att vända sig till sin hälsocentral på vardagar eller till jourcentral kvällstid.