Medborgarna i östra Norrbotten tyckte till om nära vård

Sätt igång nu! Det var en av synpunkterna då kommunerna i östra Norrbotten och Region Norrbotten arrangerade medborgardialoger om nära vård.

tre medborgare sitter på en bänk och deltar i medborgardialogen
Deltagarna på medborgardialogen i Haparanda hade många åsikter att dela med sig av.

Under den gångna veckan har invånarna i Överkalix, Övertorneå, Haparanda och Kalix getts möjlighet att berätta vad som är viktigt för dem när det gäller ett framtida hälso- och sjukvårdssystem.

Politiker och tjänstepersoner från Nära vårds modellområde i östra Norrbotten bjöd in för att få veta vilka behov medborgarna vill ha tillgodosedda och hur dialogerna och samverkan ska ske framöver.

– Jag är jättenöjd över dessa fyra dagar, säger Linda Frohm, regionråd och tillika ordförande i styrgruppen för modellområdet.

Tekniska lösningar

Hon utvecklar med att konstatera att deltagarna lyft blicken och kommit med konstruktiv kritik och förslag hur både kommunerna och regionen kan förbättra hur vi jobbar idag.

I Haparanda framkom bland annat en förväntan på en lättillgänglig och nära vård och att tekniska lösningar för personer i glesbygd bör utvecklas. I Överkalix önskades mer personal i hemtjänsten och tandläkare på orten. I Övertorneå framförde barnfamiljerna att bästa dialogen med dem fås genom att arrangera dialoger där de bjuds in.

Önskar fortsättning

Det som var tydligt i samtliga kommuner var behovet av trygghet som en viktig del av vården och omsorgen. Det framkom också en önskan om att det ska bli ett större fokus på preventivt hälsoarbete.

Medborgare från samtliga kommuner efterfrågade också en fortsättning på medborgardialogerna och mer kunskap i ämnet vad nära vård egentligen är.

– Att deltagarna ser dialogerna som positiva visar att de verkligen behövs. Nu tar vi i regionen tillsammans med kommunerna i östra Norrbotten med oss denna konstruktiva samverkan och återkommer med förslag på nästa steg under hösten, säger Linda Frohm.

Jag instämmer och känner att dialogen i Kalix var mycket givande. Det här ska vi bygga vidare på, säger Susanne Andersson, kommunalråd i Kalix.

Framtidens samhälle

Greta Sköld, projektledare för modellområde Östra Norrbotten, berättade för deltagarna att nära vård inte är en primärvårdsreform - utan den i särklass största omställningen vi någonsin haft inom hälso och sjukvården.

– Vi måste riva ner alla gränser vi byggt upp mellan oss som huvudmän, mellan oss och civilsamhället och näringslivet. Nu ska vi göra om och göra rätt. Det gör vi med att skapa relationer, bygga på tillit och framför allt bygga det nya tillsammans. Det är en ynnest att få vara med och arbeta med detta, tänk vilken spännande tid att få medverka till framtidens samhälle på ett konkret sätt, säger Greta Sköld.

Det som händer nu är att ledningen och styrningen för modellområde Östra Norrbotten ska analysera och omhänderta alla synpunkter som kommit in, titta på nästa steg och framför allt göra de förändringar som går att göra redan nu enligt önskemål från befolkningen.

Text: Greta Sköld, projektledare Nära vård modellområde Östra Norrbotten
Foto: Elisabeth Gustavsson, Stark fotografi & design