Närmare 2 000 norrbottningar har fått vård utanför länet – ”kanonfint” tycker Bengt

Sedan Region Norrbotten startade sin vårdgarantienhet i april har 1 836 patienter fått vård utanför länet. Av dem är 283 relaterade till det ramavtal som upphandlats med 38 leverantörer i Sverige och utlandet.

Vårdgarantienhetens chef Pia Krutrök tillsammans med utredarna Magnus Sellgren och Susan Norberg. Saknas på bilden gör Jessica Johansson och Linnea Persson.

Syftet med regionens nya vårdgarantienhet är att bistå patienter som fått vänta länge på sin operation så att de kan få hjälp på annat håll. En stor del av väntan beror på pandemin, då stora delar av vården skjutits upp.

Förutom de patienter som erhållit vård på de riks- och regionavtal som finns sedan tidigare har från i våras ytterligare vård kunnat erbjudas. Detta tack vare att det gjorts en ramupphandling där 500 miljoner kronor avsatts under fyra år för vård hos de 38 vårdgivare som lämnat in anbud. För varje diagnosgrupp görs en specificerad upphandling med de leverantörer som kan vara aktuella.

Höft- och knäledsoperationer

Det har hittills skett för höft- och knäledsoperationer och prolapser (framfall), i merparten av fallen hos olika privata vårdgivare i Stockholm, men även på andra orter i Sverige och i några fall även i Finland.

– Just nu pågår sådana upphandlingar för stomier samt katarakt- och glaukomoperationer, där det inom ögonvården finns en väldigt lång väntelista. Där kan det bli så att vi behöver utvidga upphandlingen och ta in vårdgivare från hela Europa, säger Pia Krutrök, chef för vårdgarantienheten.


Pia Krutrök, chef för Region Norrbottens vårdgarantienhet, berättar att Region Norrbotten var den 14:e regionen att införa en vårdgarantienhet.

Stor nöjdhet

De patienter som kontaktar vårdgarantienheten gör det efter uppmaning från vården, för att de har läst om det på 1177.se eller för att de på annat sätt har hört talas om möjligheten att få hjälp därifrån.

I en telefonuppföljning med tolv av höftledspatienterna, sex kvinnor och sex män, som erhållit vård via ramavtalet framgick att nöjdheten var stor.

– Jag skulle säga att de till 99,9 procent var väldigt nöjda och uppgav att allt fungerat jättebra, men det handlar förstås om patienter som själva hört av sig till oss och därmed varit villiga att åka någon annanstans. Däremot har flera tyckt att det varit problem med köer och assistans på Arlanda, vilket är sorgligt, men inget vi kunnat råda över, säger Pia Krutrök.

"Kanonfint"

En av de patienter som fått hjälp är pensionären Bengt Ranneberg i Sunderbyn.

Han bytte i oktober ut en del av sin knäled på grund av artros. Operationen skedde på Aleris i Nacka utanför Stockholm.

Han har väntat länge på att få hjälp.

– Ja, herregud. Jag hade problem redan innan pandemin och var till Piteå sjukhus, men de tyckte att jag skulle återkomma när jag fick mer bekymmer. När jag fick det ringde jag regionen i juni i år och fick veta att det var två års väntan på operation i Piteå, men om jag ville åberopa vårdgarantin kunde jag få operation söderut. Jag tackade ja direkt. Sedan fick jag operationstid redan i augusti, men valde själv att vänta till oktober tills pandemin klingat ut lite mer.

Service hela vägen

Han tycker att allt har fungerat jättebra med vården, men att det var lite lång väntan på assistansen på Arlanda.

– Annars har det gått kanonfint och jag åker gärna dit fler gånger. Det var nästan lättare att åka till Nacka än till Piteå. Taxin kom och hämtade hemma och på flyget fick jag bra plats längst fram och sedan taxi till ett hotell i Nacka då jag landat. Dagen efter opererades jag och dagen efter det flög jag hem. Det var verkligen bra service hela vägen och en annan man som också fått operationstid där tyckte samma sak.

Sommaravtal

Tilläggas kan att det utöver den stora ramupphandlingen också gjordes ett särskilt avtal med Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm för att avlasta verksamheterna i somras. Det gällde högt medicinskt prioriterade operationer, till stor del för cancerpatienter. En del av de patienterna har vårdgarantienheten hjälpt till med. Där fanns en överenskommelse om upp till 190 operationer och utfallet blev 79.

Fotnot: Telefonnumret till vårdgarantienheten i Norrbotten är 0920-28 41 20

Text och foto: Jonas Hansson