Ny plattform för forskning om astma, allergi och luftvägar

I fredags lanserades Breathe Sweden - en digital plattform för forskare som samlar studier om sjukdomar som drabbar luftvägarna.

Helena Backman, forskare vid OLIN-studierna hos Region Norrbotten, är en av projektledarna för den nya webbplatsen Breathe Sweden. Foto: Anders Alm.

Förra året lanserades Andas Sverige, där allmänheten kan få populärvetenskaplig information om aktuell forskning kring luftvägarnas sjukdomar. Breathe Sweden, som är på engelska, blir en systerplattform för samarbete mellan forskare inom astma, allergi och luftvägsforskning.

– Vår förhoppning är att vi nu skapar bättre förutsättningar för gemensamma projekt inom astma, allergi och luftvägsforskning, där vi kan samarbeta över de nordiska regions- och landsgränserna med stora befolkningsstudier, säger Helena Backman, forskare vid Umeå universitet och OLIN-studierna i Region Norrbotten samt en av projektledarna för den nya webbplatsen.

Bright Nwaru, forskare vid Krefting Research Centre på Göteborgs universitet och huvudprojektledare, tillägger:

– Breathe Sweden ger bättre möjlighet för luftvägs- och allergiforskare att förstå varandra och att samarbeta för att lösa olika forskningsfrågor.

Sju befolkningsstudier

Breathe Sweden samlar sju stora befolkningsstudier inom allergi och luftvägshälsa i Sverige. Tillsammans omfattar dessa befolkningsstudier data om cirka 350 000 personer med olika former av påverkan på luftvägarna:

  • Obstructive Lung Disease in Northern Sweden (OLIN) – Region Norrbotten och Umeå universitet
  • Swedish National Airway Register (SNAR) – Region Norrbotten och Göteborgs universitet
  • West Sweden Asthma Study (WSAS) – Göteborgs universitet
  • Children of Western Sweden (CWS) – Göteborgs universitet
  • BAMSE – Karolinska Institutet
  • SCIFI-PEARL – Göteborgs universitet
  • STOPPA – Karolinska Institutet

Både Andas Sverige och Breathe Sweden är en del av projektet STELLAR (Respiratory Epidemology Research platform) som bland annat finansieras av Vetenskapsrådet.

Text: Elin Lindström

Mer information