Operation i Kalix nyinvigdes med förband

"Det stärker Region Norrbottens robusthet och hållbarhet att ha operationsverksamhet även i Kalix, men även vår beredskapsförmåga om det värsta händer". Det konstaterade regiondirektör Ulrika Sundquist vid invigningen av den nygamla verksamheten.


Regionråd Camilla Friberg invigde Operation i Kalix i egen regi genom att klippa ett förband med en förbandssax.

Ulrika Sundquist berättade också att hon precis haft ett möte med alla sina regiondirektörskollegor i landet:

– De applåderade det som händer i Kalix.

Regionråd Camilla Friberg, som fått uppdraget att förrätta invigningen genom klippa ett förband med en förbandssax, var också entusiastisk i sitt tal:

– Det är jätteviktigt för Norrbottens hälso- och sjukvård att vi nu tagit över verksamheten i egen regi med egna medarbetare.


Monica Bäckström, operationssjuksköterska, Daniel Johansson, narkossjuksköterska, Christelle Jakobsson, t f enhetschef, Lena Brämsgården, operationssjuksköterska, och Slavica Grba, t f enhetschef för IVAK i Kalix och anestesi- och operationssjuksköterska på Operation i Kalix.

Värdefull verksamhet

Även divisionschef Ann-Sofi Schäfele lyfte fram betydelsen av operationer i Kalix:

– Det är en otroligt värdefull verksamhet. Det binder också ihop operationsavdelningarna i länet.

Kirurgin, och därmed operationsverksamheten i Kalix, lades 2012 ned efter beslut i dåvarande landstingsstyrelsen. För några år sedan återstartades den av Opemera, ett dotterbolag till Läkarjouren i Norrland som under en begränsad tid hyrde in sig för att operera lipödem. Under 2021 återstartade regionen dagkirurgi med lokalbedövning, bland annat enklare bråckoperationer – men med inhyrd personal.

– Nu opererar vi också med narkos, även inom tandvård, säger Christelle Jakobsson, tillförordnad enhetschef på halvtid för Operation Kalix och tillika chef för operation, dagkirurgi, uppvakning och sterilcentral på Gällivare sjukhus.

Jeanette Viklund, biträdande verksamhetschef för AnOpIva, bjöd på cider.

Samtliga regionanställda

Christelle Jakobsson har varit med i projekteringen av den omdanade verksamheten på Kalix sjukhus, som tidigare sorterade under Öron-näsa-hals, men från och med den 1 januari ingår i division Funktion.

– Samtliga av de som tidigare varit inhyrda medarbetare är nu regionanställda. Nu kommer vi successivt att utveckla verksamheten och gå från en till två operationssalar och även inkludera en sterilcentral. De läkare som opererar kommer från Sunderby sjukhus förutom en narkosläkare, där vi har ett samarbete med IVAK i Kalix. Till hösten är tanken att vi ska ha en egen narkosläkare.


Divisionschef Ann-Sofi Schäufele, division Funktion, och regiondirektör Ulrika Sundquist, var imponerade över det som operationsverksamheten i Kalix åstadkommit hittills och konstaterade att avsikten är att utveckla den.

Kapar köerna

Christelle Jakobsson konstaterade vidare i samband med förbandsklippningen:

– Vi har en verksamhet som redan fungerar och bara kan bli bättre. Vi kan dessutom hjälpa till att kapa köerna till operationer i länet.

Text och foto: Jonas Hansson


En skål utbringades för operationsverksamheten i Kalix. Från vänster: Christelle Jakobsson, t f enhetschef, Camilla Friberg, regionråd, Ann Charlotte Högström, verksamhetschef för AnOpIva, och regiondirektör UIrika Sundquist.


Slavica Grba t f enhetschef för IVAK i Kalix och anestesi- och operationssjuksköterska på Operation i Kalix, framhöll att hon var glad för patienternas skull att operationsverksamheten i Kalix nu tagit ett steg framåt.

Det bjöds på alkoholfri cider och snittar.