Przemyslaw forskar för att det är roligt

Przemyslaw Paradowski, överläkare på ortopedin vid Sunderby sjukhus, kan vid sidan av att han är ortoped nu även titulera sig docent. Hans docentföreläsning handlade om posttraumatisk artros med inriktning på förslitningar i knäleder i samband med olyckor eller idrottande.

Przemyslaw Paradowski, överläkare på ortopedin vid Sunderby sjukhus, kan vid sidan av att han är ortoped nu även titulera sig docent.

Sedan slutet av januari 2023 har Przemyslaw Paradowski en docentur vid Umeå undiversitet.

När vi möts i ett fikarum på hans arbetsplats, ortopeden vid Sunderby sjukhus, berättar han vad det krävs för att få den meriteringen:

– Att man har en pedagogisk utbildning och en bredd på sina forskningsartiklar. För min del att det inte bara handlar om artros, som är min specialitet, utan även exempelvis traumatologi, studier av skador och sår. De kan ha uppkommit efter olyckor, våld eller självskada.

Undervisar studenter

Nästa steg i karriären skulle vara en professur, men det är inte hans mål.

– Nej, jag forskar för att det är rolig, säger han.

Samma sak gäller hans roll som adjungerad lektor i ortopedi, där han utbildar läkarstudenterna på Sunderby sjukhus samt arbetsterapi- och fysioterapistudenterna på Luleå tekniska universitet. Det är också något han uppskattar.


Przemyslaw Paradowski uppskattar att undervisa studenter i ortopedi, en del av hans arbetsuppgifter. 

Super healthy

Om sin docentföreläsning berättar han:

– Jag har tittat närmare på varför vissa personer med svåra ligamentskador i knälederna inte får artros - vi kan kalla dem för ”super healthy”. Det kan bland annat bero på patientens genetiska bakgrund eller arvet från familjen.

Om sin bakgrund i Polen berättar han:

– Jag studerade till läkare på en militärmedicinsk skola i min hemstad Łódź, så jag inledde min karriär som militärläkare. Jag tog min polska doktorsexamen 1998.

Washington

Till Sverige kom han första gången 2002.

– Jag var intresserad av forskning och av att utveckla mig. Vid en världskonferens om artros i Washington strax efter 11 september-attentaten i USA 2001 träffade jag professor Stefan Lohmander från Lund. Han lämnade sitt visitkort och det ledde till att jag ringde honom senare och frågade om möjligheten att söka stipendium till Sverige. Han hjälpte mig att söka ett från Svenska institutet så att jag kunde vara tre månader hos honom och ägna mig åt artrosforskning.

Innan Przemyslaw Paradowski hamnade på Sunderby sjukhus var han runt på flera andra platser i Sverige och Norge.

Postdok i Lund

Efter det återvände Przemyslaw Paradowski till Polen, men kom åter efter ett år på ett nytt stipendium efter att ännu en gång ha träffat Stefan Lohmander, den här gången vid en vårdkongress i Berlin.

– Den gången varade det ett år, också det i Lund. Det blev min postdok kan man säga. Då började jag också lära mig svenska. Jag trivdes jättebra i hans team, men på grund av ett anställningsstopp i Lund var jag tvingen att söka mig vidare och hamnade på mitt första riktiga jobb som ortoped i Halmstad.


Przemyslaw Paradowski ser sig i första hand som en kliniker även om han tycker det är roligt att forska.

Polskt perspektiv

Efter det har han bland annat jobbat i Östergötland och i Haugesund i Norge under många år.

– Min dåvarande fru var emot att flytta till Sverige och hon var därför kvar i Polen med våra två barn, som är vuxna idag. Det var lite jobbigt … men i dag har jag en ny fru som arbetar på barnkliniken på Sunderby sjukhus - och hon är också från Polen.

Ett tag var han tillbaka i Polen och jobbade som klinikchef på ett sjukhus där, men till sist hamnade han i Norrbotten, där han började jobba fullt ut som ortoped på Sunderby sjukhus 2013.

– Samtidigt har jag hela tiden fortsatt forska i framför allt artros i händer, knän och höfter, även om jag i första hand ser mig som en kliniker.


Przemyslaw Paradowski har jobbat med polska översättningar av självskattningsformulären KOOS, HOOS och FAOS.

Mäta effekter

Om sin forskning säger han:

– Det som fascinerar mig är att mäta effekterna av olika behandlingar. Jag har bland annat tagit fram en polsk version av självskattningsformulär för patienter före och efter operation. Det krävs att man sätter in det i ett polskt perspektiv eftersom det exempelvis kan skilja sig i hur patienterna handlar sin mat. En svensk kanske gör det på Ica Maxi, medan en polack ofta besöker flera specialiserade butiker.

KOOS, HOOS och FAOS

Formulären är internationellt kända under förkortningarna KOOS (Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score), HOOS (Hip disability and Osteoarthritis Outcome Score) och FAOS (Foot and Ankle Outcome Score).

– Patienten fyller i smärtnivåer för olika aktiviteter och hur det påverkar deras sjukdom. Det ger en subjektiv bedömning av patienten som kompletterar läkarens mer objektiva bedömning. Tack vare formulären kan läkaren gå vidare och se varför patienten inte är nöjd med sin situation. Beror det på patienten, läkaren, samhället, kulturen eller åldern? För oss läkare innebär det att vi måste lyssna på patienten på ett annat sätt än tidigare.

Text och foto: Jonas Hansson