Så ska Region Norrbotten spara el

Region Norrbotten är med en förbrukning på 41 miljoner kWh per år en av de större elkunderna i Norrbotten. I oktober tog regionstyrelsen beslut om att ha som målsättning att minska Region Norrbottens elförbrukning.

Mikael Wänstedt, fastighetschef, Region Norrbotten.

Elpriserna i Sverige bedöms under den kommande vintern vara de högsta i Sverige på flera årtionden. Detta är bakgrunden till regionstyrelsens beslut som nu har börjat verkställas genom en rad olika åtgärder. Arbetet ska fortgå till och med den sista mars 2023.

Mikael Wänstedt är fastighetschef med övergripande ansvar för bygg- och fastighetsförvaltning i länet. Något facit finns inte ännu, men förväntningen är att besparingsåtgärderna kan minska den totala förbrukningen med så mycket som 5–10 procent, och varje kilowattimme räknas.

– Vi lever i samma marknad som alla andra och drastiskt skulle en höjning av elpriset med två kronor betyda en kostnadsökning med cirka 80 miljoner kronor per år för regionen, men då vi idag har bundit vårt elpris fram till och med 2025 kommer vi inte att påverkas fram tills dess.

Ventilation och motorvärmare

Åtgärderna kan bland annat handla om driftoptimering på olika sätt och en tätare tillsyn av drifttekniker. Man kommer också att se över temperaturer i olika lokaler och utrustning/materiel som är eluppvärmd.

Några av åtgärderna kommer märkas av på olika sätt.

Medarbetarna kan exempelvis höra att ventilationen stängs av innan man går hem eller att bilen inte är lika varm som vanligt när man åker hem eftersom motorvärmarnas drifttider ska ses över.

När det gäller elbilsladdning finns det inte på så många laddplatser och de står inte för någon stor förbrukning, så de kommer inte att påverkas.

Utomhusbelysningen kommer att ses över.

– Vi kommer att ha nattvandringar för att hitta onödig belysning.

– Vi är ju inne i en mörk period men i och med att det har kommit snö kanske det inte upplevs som så mörkt ändå.

Patientsäkerheten viktigast

Besparingarna får inte äventyra patientsäkerheten. Det kan dock finnas en del medicinteknisk utrustning som kan stängas av när den inte används, vilket ska undersökas.

Sammantaget handlar det om ett gemensamt ansvar. Det kan handla om att hjälpas åt att stänga av datorn innan man går hem och släcka i lokaler som inte har rörelsestyrd belysning.

– Det är positivt att politiken tar det här initiativet och vi har ju alla ett ansvar att spara energi.

Men hur är det med julbelysning då?

– Jag tycker att det är motiverat att vi kan fira jul med tända adventsljusstakar och julgransbelysningar. Dessa drar inte alls så mycket elenergi och visst vill vi få ha julstämningen, den är viktig för oss i denna mörka vintertid innan ljuset kommer tillbaka, säger Mikael Wänstedt.

Relaterade nyheter