Så ska Sunderby sjukhus växa

Trångboddhet och lokaler som inte är anpassade för dagens sjukvård – det vill Region Norrbotten komma till rätta med. Därför föreslås Regionstyrelsen fastslå en ny utvecklingsplan för Sunderby sjukhus.

– Norrbotten kommer att växa på grund av den gröna omställningen och vi norrbottningar kommer att bli fler. Därför måste vi se till att vårt största sjukhus matchar framtidens vårdbehov, säger Anders Öberg, regionstyrelsens ordförande.

Sedan Sunderby sjukhus byggdes för nästan 25 år sedan har vårduppdraget förändrats och nationella regelverk kring patientsäkerhet, vårdhygien och arbetsmiljö har skärpts. Dessutom står vården inför stora utmaningar, till exempel en nationell brist på sjuksköterskor.

Många verksamheter på länets största sjukhus behöver mer yta. Ytterligare några behöver helt nya lokaler. På några ställen behövs stora ombyggnationer.

– Sunderby sjukhus är ett komplext bygge. Nu tittar vi på vad som behövs just nu och vilka behov som kommer finnas under de närmsta tio åren, säger Anders Blomqvist, chef för Division Regionstöd.

Den 85 sidor långa utvecklingsplanen innehåller många förslag på åtgärder. De tre viktigaste är:

  • Påbyggnad och ombyggnad vid gamla psykiatrihuset. Där ska alla onkologiska verksamheter samlas i ett nytt centrum. Även njurmedicin och dialys, logopeder, kuratorer samt den reumatologiska dagvården ska finnas där.
  • Flygel E ska förlängas. Det omfattar obstetrik, förlossning, BB, neonatal, barnmedicin, öron/näsa/hals samt dagkirurgi och uppvakningsenhet.
  • Laboratoriemedicin (ligger åt samma håll som nya akuthuset) ska byggas om. Där ryms transfusionsmedicin, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och klinisk patologi.

I utvecklingsplanen finns gott om exempel på andra verksamheter som också behöver utökade eller förändrade lokaler. Någon exakt summa för vad alla om- och nybyggnationer skulle kosta finns ännu inte, men en grov uppskattning är att det rör sig om ungefär 740 miljoner kronor.

– Den här satsningen kommer att fördelas över flera år. Än vet vi inte när vi kan sätta spaden i marken utan det får vi återkomma om senare, säger Anders Öberg.

Utvecklingsplanen i sin helhet