Sjuksköterskor utbildas i postoperativ vård

Behovet av sjuksköterskor med kompetens i att vårda patienter omedelbart efter större operationer har ökat i länet. Därför startas nu en skräddarsydd universitetsutbildning för tolv sjuksköterskor från Sunderby och Gällivare sjukhus.

Postoperativ vård
Emma Lundbäck (till vänster) och Cathrine Ljung Kaukonen (till höger) är två av sjuksköterskorna som ska gå utbildningen vid LTU. Angelica Forsberg (i mitten) är kursansvarig.

Att möjliggöra för grundutbildade sjuksköterskor att vidareutbilda är en del i det stora pussel som det innebär att få ihop bemanningen på alla avdelningar, förklarar Jeanette Viklund, biträdande verksamhetschef inom anestesi, operation och intensivvård i länet.

– Vi behövde anställa nya grundutbildade sjuksköterskor, men för att de skulle känna sig trygga behövde vi också starta den här postoperativa utbildningen för att de ska få kompetens, bra arbetsmiljö och att det ska vara patientsäkert, säger hon.

Utbildningen erbjuds tolv grundutbildade sjuksköterskor i Gällivare och Sunderbyn.


Berit Johansson, enhetschef på postoperativa avdelningen, uppvakning och dagkirurgi, tycker det känns positivt med den skräddarsydda utbildningen.


Cathrine Ljung Kaukonen och Emma Lundbäck är två av de grundutbildade sjuksköterskorna som ska få chansen att få vidareutbilda sig i att vårda patienter efter större operationer.

Platserna fyllda

Redan för ett år sedan, inför omorganisationen, väcktes idén om att upphandla en uppdragsutbildning av Luleå tekniska universitet. Nu efter sommaren är det äntligen dags att dra igång och platserna är fyllda.

– Det verkar vara en spännande utbildning, säger Cathrine Ljung Kaukonen, en av de som har nappat på erbjudandet att få plugga 7,5 högskolepoäng på betald arbetstid.

Hon har arbetat som sjuksköterska i sex år och började på postoperativa avdelningen vid nyår.

– Jag tycker om de snabba mötena och att man får träffa olika patientkategorier inom de flesta klinikerna – barn, äldre, mindre och mer sjuka, som har genomgått olika typer av ingrepp.


Ulrica Vennberg som är teamledare på postop ser ett starkt behov av fler sjuksköterskor med specialistkompetens.

Fördjupning

Hon har tidigare arbetat bland annat på uppvakningsenheten som är en del av dagkirurgiska enheten.

– Man blir aldrig helt färdiglärd och jag såg utbildningen som en bra möjlighet att fördjupa mig i det jag har stött på tidigare, säger hon.

De poäng hon får på utbildningen kan hon tillgodogöra sig när hon senare pluggar vidare till specialistsjuksköterska i anestesivård, vilket är planen.

På sin spets

Emma Lundbäck som också ska gå kursen började på enheten i januari.

– Det är en annan ruljangs här än på andra avdelningar. Jag gillar när det händer mycket och saker ställs på sin spets.

Hon ser fram emot att gå utbildningen, även om hon redan har lär sig mycket av sina kollegor.

– Det är många saker man stöter på här som inte förekommer på vanliga vårdavdelningar, så det krävs en högre kompetens, konstaterar hon.


Emma Lundbäck berättar att det är mycket hon har stött på på avdelningen som inte finns någon annanstans.

Första gemensamma akutkursen

Hennes mål är att så småningom vidareutbilda sig till både intensivvårdssjuksköterska och anestesisjuksköterska.

Angelica Forsberg, som i grunden är intensivvårdssjuksköterska men som har disputerat och numera har en samverkanstjänst vid LTU och Regionen, är den som ska leda kursen. Hon är universitetslektor och kursansvarig för den första gemensamma akutkursen för blivande anestesi- ambulans- och intensivvårdsspecialistsjuksköterskor och för ytterligare tre kurser i intensivvård på LTU.


En artärkateter med en typ av teknik som bara finns på specialiserade avdelningar inom intensivvård, anestesi eller intermediära avdelningar.

Risk för blödning

Utbildningen är skräddarsydd för de anställda grundutbildade sjuksköterskorna på postoperativa avdelningen. När de är klara kommer de att kunna utföra samma arbetsuppgifter som specialistsjuksköterskorna när det gäller vården av den postoperativa patienten.

Det speciella med patienter som kommer till postoperativa avdelningen är att de har fått farmakologiska sövande läkemedel som kan sänka blodtrycket och påverka andningen och cirkulationen, berättar Angelica Forsberg. Patienterna har dessutom utsatts för ett kirurgiskt ingrepp som medför risk för blödning.

– Det gäller att tryggt kunna övervaka patienten, att de får fördjupad kunskap i det vi kallar A-E-bedömning samt verktyg för att kunna hantera sviktande vitala funktioner – exempelvis ha kunskap om och kunna administrera läkemedel som höjer blodtrycket. Men också veta vad vi gör när någon blöder, kunna göra såromläggningar, hantera olika sorters dränage och assistera vid inläggning av artärkateter och centralvenösa infarter.


Sjuksköterskan Cathrine Ljung Kaukonen ser fram emot att börja utbildningen som startar i höst.

Nytänkande

Angelica Forsberg är nöjd med att kunna ge utbildningen.

– Den ska ju hålla samma mått som andra utbildningar vid LTU, men det fantastiska är att jag har större frihet att tillsammans med regionen utforma den efter verksamhetens behov och ge fördjupade kunskaper i just den teknik som Region Norrbotten använder.

Cheferna på avdelningen är lika nöjda.

– Det känns positivt och nytänkande med denna skräddarsydda utbildning för grundutbildade sjuksköterskor, säger Berit Johansson, enhetschef på postoperativa avdelningen, uppvakning och dagkirurgi. 

Text och foto: Frilansjournalist Ulrika Vallgårda/Yours


Ulrica Vennberg, IVA-sjuksköterska och teamledare, Cathrine Ljung Kaukonen, sjuksköterska, Jeanette Viklund, biträdande verksamhetschef, Angelica Forsberg, kursansvarig, Berit Johansson, enhetschef, och Emma Lundbäck, sjuksköterska, tycker alla att det är bra att grundutbildade sjuksköterskor får chansen att vidareutbilda sig in om deras område.


Bakgrund

Vid Sunderby sjukhus har under vårvintern intensivvårdsavdelningen flyttat till nya lokaler med utökat antal intensivvårdsplatser.

Samtidigt separerades den postoperativa enheten, där patienter vårdas efter större operationer, organisatoriskt från intensivvårdsavdelningen. Postopenheten är nu en nybildad enhet tillsammans med dagkirurgin eftersom dessa två hörde ihop på ett naturligt sätt.

För att kunna ta emot fler patienter behövde intensivvårdsavdelningen fler specialistsjuksköterskor, vilket innebar att det blev för få sjuksköterskor med den speciella kompetens som krävs för att ta hand om nyopererade patienter på den postoperativa avdelningen.

I nuläget schemaläggs intensivvårdssjuksköterskorna även på den postoperativa enheten tillsammans med grundutbildade sjuksköterskor, men målet är att öka bemanningen med rätt kompetens både mot intensivvården och mot den postoperativa vården.