Stanna hemma när du är sjuk

När många återgår till skolor och arbetsplatser efter lov och semestrar kan vi räkna med att fler får luftvägsinfektioner, även covid-19. Gällande rekommendation är att stanna hemma när man är sjuk med symtom som kan vara covid-19.

Person torkar näsan med en näsduk

Att vaccinera sig är det bästa sättet att undvika att bli allvarligt sjuk i covid-19. Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig.

Den som blir sjuk med symtom som kan vara covid-19, som feber, halsont, hosta eller snuva, stannar hemma. Det gäller alla åldrar, det vill säga även barn, inklusive den som är vaccinerad eller tidigare har haft covid-19.

Läs mer om covid-19 och vaccination på 1177.se