Stipendier delades ut

Sju personer inom kultursektorn och idrotten får dela på 530 000 kronor när Region Norrbotten delar ut sina årliga stipendier – Rubus Arcticus, Heders- och förtjänststipendium, Idrottsstipendium och Idrottsledarstipendium.

Rubus Arcticus 2022

Stipendierna delades ut av regionstyrelsens ordförande Kenneth Backgård under en högtidlig ceremoni idag.

– Vi har delat ut de här stipendierna sedan 1995 och vi vet att de uppskattas mycket av våra norrbottniska idrottare och kulturskapare, säger Kenneth Backgård.

Stipendiaterna har själva ansökt och motiverat varför just de ska få stipendiet. Region Norrbotten ställer inga krav på någon motprestation.

– Nu när Norrbotten står mitt i en grön omställning är det viktigare än någonsin att visa att vi satsar på att hela länet ska leva och frodas – oavsett om det gäller fabriker eller till exempel musik, säger Kenneth Backgård.

Årets stipendiater

Bild- och formkonst - Ida Isak Westerberg
I ett län känt för industriella satsningar med hårdhet och gruvor samt malmbrytning och maskulinitet behövs de annorlunda och mjuka värdena. Att våga låta naturen och specifikt myren vara både medskapare och motiv är tecken på ett stort mod och intresse för identitet i en vid bemärkelse. Ida Isak Westerberg har ett kraftfullt engagemang för det oväntade och annorlunda. Gränser mellan genrer, tekniker, nationer och kön korsas och krossas när ömsinthet och poesi möter kraft och kapacitet.

Film – Jon Blåhed
Genom enträgna och målmedvetna studier och arbetsinsatser under många år har filmskaparen Jon Blåhed nått långt utanför vårt läns gränser. Genom samarbeten och oväntade kombinationer gällande konstnärligt innehåll bidrar han till utvecklandet av filmkonsten såväl i länet som i vidare mening. Stipendiaten skriver manus och regisserar. På så vis bemästrar han de mest bärande delarna i det oerhört komplexa skapandet av film, drömmens konstform. Han har en förmåga att beskriva människors liv i ett mindre sammanhang och göra det allmängiltigt och relevant för alla oavsett geografiska begränsningar. Detta med värme och eftertanke.

Litteratur – Elin Anna Labba
Elin Anna Labba har arbetat som journalist och varit med om att starta Tjállegoahte -  Författarcentrum Sápmi. Hon har sin bas i Jåhkåmåhkke/Jokkmokk och Giron/Kiruna. Den litterära debuten i bokform gav eko i hela Sverige och belönades 2020 med Augustpriset. Den konstnärliga verksamheten bygger på intervjuer med äldre samer och samiska berättelser, ur dessa skriver författaren helheter.

Musik – Mirja Palo
Genom målmedvetenhet och stark drivkraft har Mirja Palo, med Norrbotten som bas, utforskat mellanrummen i gränslandet av samiskt, finskt och tornedalskt. Stipendiaten har skapat musik både i sitt eget artistskap men även i spännande samarbeten där kantelen spelat en central roll.

Hon har närmat sig områden som visar på hur viktigt det är att aldrig sluta arbeta för att bidra till samhörighet och förståelse mellan olika grupperingar i det samhälle vi lever i idag. Fokus är att ta avstamp i samtiden samt berätta och föra vidare sitt eget arv, rötterna från Finland och Tornedalen och de platser och miljöer som format henne där det samiska successivt tagit större och större plats.

Heders- och förtjänststipendium för mångårig värdefull insats för kulturlivet i Norrbotten – Lennart Johansson
Lennart Johansson är starkt förankrad i musiklivet i Norrbotten, Sverige och utomlands som musiker, sångare, kompositör, körledare, musikpedagog och arrangör. Han har satt ett stort avtryck på hela Norrbottens musikliv. Genom åren har han verkat för körlivet, musikpedagogiken och skapat sammanhang att musicera i för barn, unga och vuxna. Han har även skapat musik som nått utanför länets och landets gränser. Med en beundransvärd strävan sprider han musik och glädje i alla åldrar.

Idrottsstipendium – Ingela Lundbäck
Ingela Lundbäck har under en lång elitidrottskarriär nått framstående resultat inom parapingis och fått medaljer från bland annat paralympics, EM, VM och många världscuper. Stipendiaten är en av Norrbottens största idrottsstjärnor. Utöver sina egna idrottsliga prestationer inom parapingis är hon ideellt engagerad i sin idrottsförening och även aktiv som internationell domare i bordtennis.

Idrottsledarstipendium – Mario Furlan
Baskettränaren Mario Furlan visar på vikten av att alltid finnas där, både på och utanför idrottsarenan. Med en positiv inställning möter han sin omgivning och gör varje basketträning till en upplevelse utöver det vanliga. Han möter varje individ på ett lekfullt sätt, precis där de befinner sig. Tillsammans med de aktiva i BK Vråken har han skapat något som kan liknas vid en extra familj där över tio olika nationaliteter möts.

Om Rubus Arcticus och de andra stipendierna

Rubus Arcticus är ett av Sveriges största kulturstipendier. Det finns till för den som är mitt i sin konstnärliga gärning och som med hjälp av stipendiet vill utvecklas ytterligare. Total stipendiesumma är 400 000 kronor som fördelas på fyra stipendiater med verksamhet och/eller anknytning till Norrbotten.

Heders- och förtjänststipendiet ges till person som gjort en mångårig, värdefull insats för kulturlivet i Norrbotten. Stipendiesumman är 50 000 kronor.

Idrottsstipendiet tilldelas aktiv idrottsutövare som inom sin idrottsliga verksamhet samt yrke/skola utmärkt sig för kunnighet, gott kamratskap och framstående resultat. Stipendiesumman är 50 000 kronor.

Idrottsledarstipendiet delas ut till tränare, ledare, styrelseledamöter eller personer som på annat sätt medverkar till idrottslig eller organisatorisk utveckling inom idrotten. Stipendiesumman är 30 000 kronor.