Ökad framtidstro med tio nya tandläkare

Efter flera tuffa år har läget vad gäller tandläkare i Luleå ljusnat. Nyligen har tio nyutexaminerade tandläkare skrivit på för en fast anställning. ”De sprider glädje och framtidstro på klinikerna”, säger Elin Lundgren, verksamhetschef och handledare.

Anna Niskanen, Haron Hatou och Khalid Mahamed är tre av tio nya tandläkare i Luleå. De är klädda i vita arbetskläder och står utomhus, på en balkong.
Anna Niskanen, Haron Hatou och Khalid Mahamed är tre av tio nya tandläkare i Luleå. ”En av mina klasskamrater gjorde praktik här och berättade hur bra det var, så nu är vi flera som flyttat hit från Göteborg, berättar Khalid Mahamed.

Det är hård konkurrens om nyutbildade tandläkare i landet. I år har Region Norrbotten lyckats locka tio av dem till Luleå och en till Älvsbyn. I grunden finns ett politiskt beslut att satsa på tandvårdsyrkena i stort, däribland tandläkarna. Ett paket har tagits fram som bland annat innehåller en startbonus, en rekryteringsbonus och höjda tandläkarlöner (se faktaruta nedan).

– Vi satte oss även ned och gick igenom vad man behöver som ny tandläkare, till exempel i form av handledning. Vi vill tro att det är den främsta anledningen till att vi nu lyckats så bra med rekryteringen, säger Elin Lundgren, verksamhetschef för Örnäset, Porsudden och Tandvårdscentralen, de tre kliniker i Luleå där allmäntandvård bedrivs.

När blivande tandläkare studerat i nio av de tio terminerna – utbildningen omfattar fem års heltidsstudier – kan de arbeta på en tillfällig legitimation, ett så kallat särskilt förordnande. Förra sommaren jobbade åtta studenter på tillfällig legitimation i Luleå.

– Vi hade tänkt till ordentligt kring allt från hur introduktion och handledning skulle läggas upp till vilka typer av patienter de skulle få behandla. Det föll mycket väl ut. Både tandläkarna och de som handledde var nöjda med upplägget, berättar Elin Lundgren.

Göteborg och Umeå

Av de åtta tandläkarna har nu sex återvänt till Luleå och blivit tillsvidareanställda. Två gick till andra arbetsgivare, men å andra sidan lockade de som valde Luleå i somras med sig några kurskamrater som vikarierat på andra ställen. De tio som nyanställts i Luleå kommer samtliga från universiteten i Göteborg och Umeå.

Hur känns det att ha fått så god respons på sommarens satsning?

– Fantastiskt roligt! Sedan är vi medvetna om att alla som jobbar hos oss är till låns, man vet ju inte vad som händer framöver i livet. Men vi gör allt för att de ska trivas och vilja vara kvar länge hos oss, säger Elin Lundgren, som själv handleder de tre nyanställda tandläkarna på Folktandvården Örnäset.

Anna Niskanen, 25 år, Haron Hatou, 25 år, och Khalid Mahamed, 26 år, flyttade till Luleå i februari. Så här långt ser de enbart fördelar med att inleda sin yrkeskarriär i Norrbotten.

– Jag har fått allt jag hoppades på. Bra introduktion, bra handledning och gott om tid, säger Haron Hatou.

Utvecklingsmöjligheter

Behovet av tandvård i Luleå är omfattande jämfört med större städer som Stockholm, Göteborg och Malmö, där det finns god tillgång på tandvårdspersonal.

– För mig som ny tandläkare är det förstås mer utvecklande att till exempel dra ut tänder och göra akuta behandlingar än att undersöka friska patienter. I Luleå får jag möjlighet att lära mig mycket, säger Haron Hatou.

Anna Niskanen håller med.

– Vi får även prova på att göra svårare saker, som rotbehandlingar och kronor. Man känner sig verkligen uppskattad av både patienter och övrig personal, samtidigt som man får se och lära sig mer än man kanske får i en större stad, säger hon.


Varje morgon går Elin Lundgren igenom dagens patienter med Haron, Khalid och Anna. Vid samma tillfälle kan de även resonera kring gårdagens behandlingar.

Stort steg

Khalid Mahamed lyfter fram hur bra det känns att kunna hjälpa de akuta patienterna.

– Människor kommer till oss med smärta och det är min uppgift att försöka göra dem smärtfria. Glädjen i deras ansikte när de fått hjälp gläder mig som behandlare också, säger han.

Medan Anna Niskanen har studerat fem år i Umeå, kommer Khalid Mahamed och Haron Hatou direkt från Göteborgs universitet. De konstaterar att det trots allt är svårt att gå från att vara student till att börja som ”riktig” tandläkare.

– Under studietiden lärde man sig det mest optimala sättet att göra en behandling på, men väl ute i verkligheten behöver man vara mer pragmatisk, säger Anna Niskanen.

Haron Hatou har upplevt samma sak.

– Det är ett stort steg att börja jobba på en klinik. Det är en helt annan problemlösning när man sitter med en patient – man får utvärdera varje situation och göra det bästa av den, säger han.

Hjälper till

Just en bra handledning ser de därför som nyckeln till en lyckad start i karriären.

– Här finns handledaren på plats om man undrar över något, hon förklarar och kan hjälpa till. Det gör att man känner sig trygg, säger Khalid Mahamed.

Under de första sex veckorna har handledaren avsatt ordentligt med tid.

– Behöver de nya tandläkarna stöd under behandlingen, exempelvis med diagnostik eller en svår tandutdragning, går handledaren in och hjälper dem. Det kan både handla om kliniska tips och mer handgriplig hjälp, om det skulle behövas, förklarar Elin Lundgren.


”Våra nya tandläkare på kliniken på Örnäset betyder mycket för både patienter och personalen. Nu behöver vi fler tandsköterskor och hoppas att många söker till nästa omgång av tandsköterskeutbildningen i Luleå till hösten”, säger enhetschefen Ursula Skanefors Winbjörk. Till höger Elin Lundgren, verksamhetschef och handledare.

Genomgångar

Varje morgon träffas Elin, Anna, Haron och Khalid för att gå igenom de patienter som är inbokade under dagen. De tittar tillsammans på röntgenbilder, funderar över vilka frågor som kan uppstå och tar fram aktuella rutiner.

– Dessutom tar vi upp om det varit något speciellt dagen innan. Då kan vi i ett lugnare skede utvärdera vad som hände. På så sätt får vi också ta del av varandras erfarenheter och det är verkligen lärorikt, säger Anna Niskanen.

Efter den första, intensiva fasen övergår handledningen i en daglig avstämning. Stödet består fortsättningsvis av kollegor som kommer in och hjälper till i vissa situationer.

– Är det en svår behandling på gång har de möjlighet att boka upp den tillsammans med en erfaren tandläkare. Det viktigaste är att de känner att det finns ett stöd tills de flyger själva, säger Elin Lundgren.

Minskad belastning

Tidigare arbetade fyra tandläkare, ungefär tre heltider, på tandvårdskliniken på Örnäset. Att styrkan nu närapå fördubblats har inneburit ett lyft, berättar Elin Lundgren.

– En fördubbling av tandläkartiden betyder mycket för våra prioriterade grupper, däribland akuta patienter och patienter med särskilda behov. Dessutom hinner vi med fler vuxna som fortfarande har kvar ett frisktandvårdsavtal. När de nya har landat i sin roll som tandläkare kommer de även att få ta sig an barntandvård.

Samtidigt underlättar förstärkningen för den övriga personalen.

– Även om de nya tandläkarna behöver mer tid för sina behandlingar så blir det en skillnad vad gäller arbetsbördan för resten av medarbetarna. De nya för med sig hopp om en ljusare framtid!


På tandvårdskliniken på Örnäset har antalet anställda tandläkare ökat från fyra till sju, tack vare Khalid Mahamed, Haron Hatou och Anna Niskanen.

Startbonus

För Anna Niskanen, Haron Hatou och Khalid Mahamed var det i första hand förhoppningen om en bra start på karriären som fick dem att välja Region Norrbotten.

– Min pojkvän är från Piteå och jag jobbade där i somras. Just tillgången på bra handledning var det viktigaste för mig, tillsammans med lönen förstås, berättar Anna Niskanen, som själv är från Stockholm.

Alla tre har tagit emot en startbonus i form av en extra månadslön, en summa som de får behålla om de arbetar kvar under minst ett års tid.

– Bonusen var till bra hjälp när man skulle flytta hit och komma i ordning. Bland annat skiljer sig klimatet mellan Göteborg och Luleå åt, så jag fick köpa nya vinterkläder, berättar Khalid Mahamed.

– Och det är klart att man inte tackar nej till extra pengar, även om det var annat som avgjorde valet av ort och arbetsgivare, säger Haron Hatou.

Bra ingångslön

För Anna Niskanen var lönenivån viktigare än startbonusen i sig.

– Region Norrbotten har en av landets högsta ingångslöner för tandläkare. Det är förstås mer värt att kontinuerligt, varje månad, ha en bra lön, konstaterar hon.

Sedan de flyttade till Luleå har de bland annat kört spark på isvägen och åkt längdskidor på Ormberget. Men om de blir kvar eller inte är för tidigt att säga.

– Jag känner mig välkommen, trivs på jobbet och har kurskamrater att umgås med, men familjen finns i Göteborg. Om ett år eller så får jag utvärdera situationen och se om jag känner mig hemma eller längtar hem, säger Haron Hatou.

Text och foto: Ulrika Englund


Fakta:

För att öka förmågan att rekrytera och behålla tandläkare beslutade regionstyrelsen för ett år sedan bland annat följande:

  • En startbonus motsvarande en extra månadslön införs för tandläkare som tillsvidareanställs i Folktandvården.
  • En rekryteringsbonus på 15 000 kronor går till medarbetare som tipsar om en tandläkare som anställs i Folktandvården.
  • En extra lönesatsning för tandläkare görs inom ramen för löneöversynerna 2022, 2023 och 2024. För 2022 ska det årliga utfallet uppgå till 4 procent. Kompletterande ställningstagande görs därefter årsvis.

Fakta: Region Norrbotten