Trygg vård och snabba råd

Genom ett projekt för egenmonitorering kan nu patienter med högt blodtryck eller hjärtsvikt enkelt hålla koll på sina värden hemifrån och snabbt få kontakt med sin hälsocentral.

Sjuksköterskan Elin Ellert sitter vid sitt skrivbord.
Sjuksköterskan Elin Ellert berättar att egenmonitoreringen får patienterna att känna sig trygga.

Egenmonitorering innebär att patienten själv, eller med assistans, mäter och registrerar till exempel blodtryck eller vikt i hemmet via en app. Hälsocentralen läser av värdena och kan sedan ge bästa möjliga medicinering och behandling, samtidigt som patienten lär sig mer om sin hälsa och vad hen själv kan göra för att må bra.

I Norrbotten finns egenmonitorering för närvarande på fem hälsocentraler, varav fyra ingår i EU-projektet CIRCE-JA, där Region Norrbotten samverkar med Socialstyrelsen fram till 2026 för att få kunskap om hur egenmonitorering på sikt kan breddinföras.

– Projektet bidrar till att hitta nya arbetssätt i sjukvården genom att använda digital teknik. Egenmonitorering leder till en jämlik och nära vård samtidigt som akuta och oplanerade vårdbesök oftare kan undvikas, vilket är en extra patientfördel i ett stort län som Norrbotten med långa avstånd, säger Susan Norberg, verksamhetsutvecklare.

160 patienter

På hälsocentralerna i Jokkmokk, Pajala, Älvsbyn, Övertorneå och Stadsviken i Luleå är det nära 160 patienter som använder egenmonitorering för att behandla högt blodtryck (hypertoni) eller hjärtsvikt.

På Stadsvikens hälsocentral i Luleå arbetar sjuksköterskan Elin Ellert, som följer upp hälsocentralens patienter med egenmonitorering.

– I nuläget har vi cirka 70 patienter som är anslutna. Genom övervakningen av deras värden kan vi snabbt se hur patienterna mår och erbjuda förebyggande behandling i hemmet innan det behövs sjukhusvård, säger Elin Ellert.

Varje patient får en vårdplan som ger en samlad bild av patientens behov, mål och de insatser som planeras och under första veckan med egenmonitorering får patienterna även göra mätningar varje dag.

Två dagar i veckan har Elin mottagning där hon träffar patienter med hjärtsvikt eller högt blodtryck, men håller dagligen koll på mätvärdena som registreras i systemet. Varje vecka genomför hon och en läkare en rond, där de tillsammans går igenom patienterna som har egenmonitorering och justerar behandlingen när det behövs.

Patienter som är stabila över en längre tid kan avsluta egenmonitoreringen, medan en del patienter även kan använda egenmonitorering en kortare period vid tillfälliga behov.

– Vi införde egenmonitorering i februari. Efter drygt tre månader är det roligt att vi redan kan se positiva effekter som förbättrade värden, ökade möjligheter att sätta in tidiga åtgärder och patienter som känner sig mer uppmärksammade och trygga, säger Maria Palo, verksamhetsutvecklare.

Unika patienter

Eftersom varje patient är unik och en del har flera sjukdomar, kan mätvärdena för högt blodtryck variera olika mycket. Fysisk aktivitet, sömnvanor och kost är andra faktorer som också kan påverka blodtrycket.

Vid hjärtsvikt är det viktigt att dagligen kontrollera blodtryck och vikt eftersom hjärtsvikt leder till en ökad mängd vätska i kroppen, vilket förvärrar symtomen, men går att behandla med vätskedrivande medel.

– Ett värde mäts i tre nivåer eller färger. Grön, orange och röd. Då allt är som det ska ligger värdet inom grön nivå. Värden som hamnar i orange eller röd nivå behöver kontrolleras och då hör vi av oss till patienterna och frågar hur de mår och kan föreslå medicinering, förklarar Elin.

Det skickas även ut automatiska hälsoråd om vad som går att göra för att må bättre, vid till exempel en höjning av blodtrycket.

– Patienterna tycker att det är tryggt och skönt med egenmonitorering. Vi får en bra kontakt och det skapar en trygghet att snabbt och enkelt via chatten kunna diskutera sitt mående. Det känns jättepositivt, säger Elin Ellert.

Stadsvikens hälsocentral är en av fem hälsocentraler med egenmonitorering.


Steg för steg: Egenmonitorering vid högt blodtryck

  1. Patienten skapar en plan för egenmonitorering tillsammans med sjuksköterska eller läkare för vilka värden som ska mätas, hur ofta och hur länge.
  2. Blodtrycksmätare skickas hem kostnadsfritt och patienten laddar ner en app, till mobil eller surfplatta, som ansluts till blodtrycksmätaren. Patienter med hjärtsvikt får även hem en våg som går att koppla till appen.
  3. Patienten mäter regelbundet sitt blodtryck hemifrån. Mätvärdena går automatiskt in i patientens app och skickas vidare till hälsocentralen.
  4. Vårdpersonalen på hälsocentralen följer regelbundet patienternas värden och hör av sig till patienten om medicinering eller behandling behöver justeras.