Tusentals lysrör byts ut efter EU-beslut

Lysrör med kvicksilver ska fasas ut. För Region Norrbottens del handlar det om flera tusen armaturer som behöver ses över. ”I vissa fall kan vi sätta LED-lysrör i den befintliga armaturen, men många gånger måste vi montera upp en ny och kanske också byta innertak”, säger Annica Erixon, underhållsingenjör.

Underhållsingenjören Annica, klädd i svart tröja, drar i en snodd i en LED-taklampa.
Arbetet med att byta ut lysrör har påbörjats, men mycket återstår.

Efter ett EU-beslut får ljuskällor med kvicksilver inte längre tillverkas och fasas nu successivt ut från marknaden (se fakta nedan). Fastighetsägare i hela Europa förbereder sig därför på att byta ut fluorescerande T5- och T8-lysrör samt kompaktlysrör till LED-varianter. 

I Region Norrbotten har arbetet redan inletts, men nu ökar takten.

– Syftet med EU:s nya lag är att minska på kvicksilvret och ersätta lysrören med mer energieffektiva alternativ. De gamla lysrören kan vara kvar tills de går sönder och vi får även använda upp det lager som finns, men inom de närmaste åren ska samtliga bytas ut, berättar Annica Erixon.

Går sönder

Som underhållsingenjör på Fastigheter har hon gjort en budget som gäller från 2024 och fem år framåt för regionens fastigheter i hela Norrbotten.

– I den har vi tagit höjd för ökade kostnader vad gäller belysning. Nu ska vi sätta oss och göra en mer detaljerad plan. Det är svårt att idag säga något om hur mycket den nya belysningen kommer att kosta, hur många armaturer det handlar om eller när arbetet kan vara klart, säger hon.

Bara i Sunderbyn ska cirka 11 000 äldre lysrörsarmaturer ersättas. Annica Erixon och driftteknikerna Jan Lundin och Henrik Larsson är överens om att belysningsfrågan är högaktuell.

Det smidigaste är att använda sig av så kallade retrofit-LED-lysrör, som monteras i den befintliga lamphållaren. Det är dock inte alltid möjligt.

– Det finns armaturer som är så gamla att de går sönder när vi börjar röra i dem. Region Norrbotten har gott om äldre fastigheter så på många håll behöver vi troligen byta ut hela armaturen.

Annan ljusbild

LED-lysrör har dessutom ett mer riktat ljus än traditionella lysrör. Det innebär att den nya ljusbilden blir en annan, exempelvis i vårdsalar.

– Det är något som vi också får planera för. Installerar vi 60x60-plattor med LED behövs oftast inte ett lika stort antal. Det är en hel del att tänka på för att få till ett bra ljus, konstaterar hon.

Ibland kommer det att krävas helhetslösningar, exempelvis vad gäller belysningen i korridorer och vårdsalar. I många fall blir det aktuellt att byta hela innertak.

LED-lysrören har en lång livslängd jämfört med traditionella lysrör. ”Det innebär att kostnaderna för underhåll kommer att minska framöver”, säger Annica Erixon.

Att göra insatser i lokaler där det bedrivs vårdverksamhet är alltid besvärligt, medan belysningen i allmänna utrymmen som korridorer och trapphus är enklare att åtgärda.

– Vi försöker passa på att se över belysningen i lokaler som för tillfället står tomma eller där det ska göras andra underhållsåtgärder, säger Annica Erixon.

Externa elektriker

En del av arbetet kan regionens egna drifttekniker utföra, men långt ifrån allt.

– Det är en resursfråga. Är det större projekt, till exempel om vi byter belysning på en hel avdelning, behöver vi ta in externa elektriker.

EU-beslutet om utfasning har varit känt under flera år. Region Norrbotten har påbörjat arbetet, men det är först nu det kommer att ta ordentlig fart.

– Vi är helt enkelt tvungna – det kommer inte att finnas traditionella lysrör att få tag i framöver, säger hon.

LED-lampor håller längre och är mer energieffektiva. Så här ser det ut i den nya tvättcentralen i Sunderbyn, som invigdes i juni 2022.

Det finns flera fördelar med LED-belysning. Förutom ett minskat utsläpp av kvicksilver så minskar energiförbrukningen. Med rätt installerad styrning kan elanvändningen minska ytterligare. Dessutom minskar kostnaden för underhåll i framtiden, i och med att LED-lampor håller längre än traditionella lysrör.

Kan bli konkurrens

I Blodgivningens lokaler ovanför Stadsvikens hälsocentral i Luleå är driftteknikerna Jan Lundin och Henrik Larsson i färd med att montera upp en ny lampa. Denna gång handlar det dock inte om ett lysrör utan en vanlig lampa över matbordet i personalrummet.

”Det gäller att regionen inte hamnar på efterkälken – det är ett stort antal lysrör som behöver ersättas”, menar drifttekniker Jan Lundin. Till höger kollegan Henrik Larsson.

De framhåller att det är hög tid att Region Norrbotten kommer igång på allvar med lysrörsutbytet, för att inte hamna på efterkälken.

– Det här ska göras, så är det bara. Men det är inget vi drifttekniker hinner med utöver våra andra arbetsuppgifter. Med tanke på att alla fastighetsägare står inför samma utmaning kan det bli konkurrens om de externa elektrikerna och elmontörerna, säger Jan Lundin.

Än finns vanliga lysrör i lager hos en del leverantörer, men ingen vet hur länge.

– Det här är verkligen en aktuell fråga, säger Henrik Larsson.

Text och foto: Ulrika Englund


Fakta:

  • Beslutet att fasa ut T5- och T8-lysrör samt kompaktlysrör sker i enlighet med EU-kommissionens ekodesign- och RoHS-direktiv.
  • Från den 24 augusti är det inte längre tillåtet att producera fluorescerande lysrör och kompaktlysrör i EU, eller importera den typen av lysrör till EU. Förbudet ses som ett viktigt steg till ett mer effektivt och hållbart Europa.
  • På sikt sänker LED-alternativ energi- och underhållskostnader, samtidigt som CO2-avtrycket är betydligt lägre än vid användning av fluorescerande belysning.
  • I Sverige rör det sig om cirka 34 miljoner lysrör och minst 17 miljoner armaturer som ska bytas ut under de kommande fem åren.

    Källor: Energimyndigheten och branschorganisationen Belysningsbranschen