"Vi har marknadsfört den livsstil som ett liv i Norrbotten innebär"

Region Norrbotten har i samarbete med Region Västerbotten tagit täten för en hållbar samhällsomvandling. Genom projektet North Sweden Green Deal har regionerna tillsammans med kommuner och olika samverkanspartner formulerat hur de gemensamt ska möta de utmaningar norra Sverige står inför.

Stina Almkvist och Ylva Sardén, Region Norrbotten.
Stina Almkvist och Ylva Sardén, Region Norrbotten.

Region Norrbotten har som regionalt ansvarig för en hållbar utveckling påbörjat ett långsiktigt arbete där målen är att stärka samverkan och samordning, undanröja hinder för utveckling och underlätta utbyte av erfarenheter mellan kommunerna.

Projektet North Sweden Green Deal, som startade i april 2022, har arbetat utifrån fyra områden som ska hjälpa den pågående samhällsomställningen med bland annat nya stora gröna industrisatsningar att lyckas:

  • Fysisk planering
  • Energi
  • Attraktion
  • Kompetens

– Vårt uppdrag är att värna hela länet. Innan projektansökan skrevs har vi därför fört en dialog med samtliga 14 kommuner kring vad de behöver för att på bästa sätt möta den samhällsomvandling som länet står inför, säger Stina Almkvist, strateg på Region Norrbottens avdelning för regional utveckling och projektledare för Attraktion och Kompetens.


"Innan projektansökan skrevs har vi fört en dialog med samtliga 14 kommuner kring vad de behöver för att på bästa sätt möta den samhällsomvandling som länet står inför, säger Stina Almkvist.

Ingen annanstans i världen

Känslan som spridit sig hos kommuner och företagare är att omställningen går fort.

– Vi måste stötta länets aktörer i processen så att de själva kan hantera det som händer. Det här har inte gjorts i sådan här stor skala på så kort tid i någon annan del av världen, säger Ylva Sardén, också hon strateg på regionens avdelning för regional utveckling - och projektledare för Fysisk planering och Energi.

Hon konstaterar att man behöver testa olika och nya sätt att jobba på.

– Vi behöver stärka vår kapacitet att klara av alla utmaningar. Dit hör boendefrågan, infrastrukturplaner, energitillgången och den gestaltande livsmiljön, dit arkitektur, form, design, konst och kulturarv räknas. Ska vi få människor att vilja vara här måste vi erbjuda en plats där de vill bo och där en hel familj kan trivas.


"Det här har inte gjorts i sådan här stor skala på så kort tid i någon annan del av världen", säger Ylva Sardén.

Framåt tillsammans

Stina Almkvist berättar att projektet haft många workshops med kommunerna.

– Kunskap, tankar, erfarenheter och strategier har utbytts, vilket har resulterat i att inflyttningen idag hanteras på ett bättre sätt i alla kommuner, via exempelvis inflyttningslotsar och andra tjänster. I april besökte vi också Europas största migrationsmässa i Nederländerna och där gick vi från att prata samverkan till att bli samverkan. Kommunerna hjälptes åt på ett helt nytt sätt med exempelvis rekryteringsfrågor på mässan. Dessutom fick vi pris för den snyggaste montern.

Marknadsfört livsstilen i Norrbotten

Region Norrbotten har tillsammans med Swedish Lapland Visitors Board jobbat hårt för att locka nya invånare.

– Vi försöker få besökare som visat intresse för norra Sverige att flytta hit. Vi har i första hand marknadsfört den livsstil som ett liv i Norrbotten innebär och i andra hand jobben som finns här. Det konceptet lanserade vi på mässan och det resulterade i cirka 20 nya invånare i länet. De som har plockat hem flest personer snabbast är de mindre kommunerna. Där finns naturen och människorna nära, där finns tryggheten och den livskvalitet de har sökt, säger Stina Almkvist.


Stina Almkvist och Ylva Sardén, delprojektledare i nu avslutade projektet North Sweden Green Deal, summerar vad de har kommit fram till.

Vätgas

Projektet har också skapat webbplatsen Live and work in Arctic Sweden där projektets samarbetspartner Eures, den internationella delen av Arbetsförmedlingen, har arbetat med att hantera de förfrågningar som kommer från Europa.

– Sedan har de slussat dem vidare till den kommun som passar bäst för den lokala hanteringen och fortsatt dialog med de som vill flytta hit, säger Stina Almkvist.

Ett annat fokusområde för North Sweden Green Deal har varit att undersöka hur man kan utnyttja spillresurser på ett effektivt sätt.

– Vätgasfrågan har tagits upp som en av de centrala utmaningarna och det har skapats en arbetsgrupp för att diskutera och utforska olika sätt att hantera detta. Det som projektet har lärt oss är att samarbete över olika områden är avgörande. Att locka kompetent arbetskraft och skapa attraktion för regionen är kopplat till varandra, säger Ylva Sardén.

Appar och prototyper

Hon fortsätter:

– Energifrågor påverkar också alla andra områden och behöver hanteras i samarbete mellan olika kommuner och på olika nivåer. Vårt största bidrag från projektet har varit att främja en öppen dialog, vilket har skapat förutsättningar för samarbete och kunskapsutbyte, säger Ylva Sardén.

Aktiviteterna i projektet har resulterat i appar, piloter och prototyper.

Övertorneå har bland annat tagit fram ett HR-verktyg. Med det gör de varje månad en mätning på hur medarbetare mår i ett antal företag som har deltagit i en pilot. 

– Ytterligare ett exempel är Kiruna där de har tagit fram en sms-tjänst som ska kunna ge svar på varför folk flyttar till och från dit. Det är en form av temperaturmätning på hur klimatet är i kommunen. I Arjeplog har de undersökt nya former för ett lärcentra, en mötesplats för integration och inkludering, säger Stina Almkvist.

När Stina Almkvist och Ylva Sardén blickar tillbaka på projektet North Sweden Green Deal konstaterar de att det har varit en blandning av kallduschar och en varm känsla av samverkan. 

Tittar på Finland

Hon berättar att Finland har ett nationellt system som innebär att om någon vill jobba där finns det en enda digital ingång med alla uppgifter och myndigheter samlade på ett och samma ställe.

– Projektet har undersökt och tagit fram en prototyp på hur ett sådant system skulle kunna se ut för regionen och genom det bidra till ett förhoppningsvis kommande nationellt system även i Sverige.

Varm känsla av samverkan

Projektet North Sweden Green Deal avslutades 31 oktober och både Ylva Sardén och Stina Almkvist känner sig stolta.

– Det har varit en blandning av kallduschar och en varm känsla av samverkan där vi tillsammans hittat en gemensam färdväg framåt. Allt vi gjort har varit drivet utifrån behov och efterfrågat av de enskilda kommunerna och samverkansparterna. Projektet har fungerat som ett öppet labb där vi tänkt och gjort saker tillsammans. Alla kommuner har utifrån sina respektive utmaningar och fördelar tagit nästa steg i den hållbara samhällsomställningen för sig själva men också för länet som helhet.

Politikerna har tagit ett beslut om ett fortsättningsprojekt kring mottagarkapacitet och attraktion samt att jobba vidare med att uteckla en digital ingång för inflyttare från andra länder enligt finsk förebild.

Text: Vanessa Cicero / Yours
Foto: Fredrik Berg / Yours


Fotnot: Samverkanspartners för Region Norrbotten har varit Norrbottens Kommuner, Luleå tekniska universitet, Länsstyrelsen Norrbotten, Swedish Lapland Visitors Board samt etableringskommunerna Boden, Gällivare, Kiruna, Luleå och Piteå.