Hälsocentral i Region Norrbotten

Arvidsjaurs hälsocentral

Tonval telefon: #1 Psykisk ohälsa #2 Lab #3 Recept (receptförnyelser tar upp till fem arbetsdagar) #4 Tidsbokning/rådgivning (1 för gult team, 2 för grönt team eller 3 för blått team) #5 BVC #6 Barnmorska #7 Fysioterapi #8 Arbetsterapi Akuttelefonen vid Arvidsjaurs Hälsocentral är inte längre i bruk. Vi kommer fortsatt ta emot akuta patienter dygnet runt. Behöver du som medborgare ett jourbesök utanför Hälsocentralens öppettider ringer du 1177 för sjukvårdsrådgivning och vid allvarlig eller livshotande sjukdom samt vid skada ring 112.

Arvidsjaurs Hälsocentral är en glesbygdshälsocentral där vi arbetar i tvärprofessionella team. I teamen jobbar vi för kontinuitet och för att du som patient ska få träffa den personal som känner dig och din historia. 

Tidsbeställning och rådgivning

Vi har ett automatiskt återuppringningssystem. Ring och följ instruktionerna.
Telefon: 0960-575 02

 • Lab, tryck 1, måndag-fredag, 7.00-9.30
 • Rådgivning/Tidsbokning, tryck 4, måndag-fredag 7.30-16.30
 • För övriga anknytningar, vänligen se under respektive enhet.

Avbokning av besök

Om du inte avbokar avtalad besökstid senare än 2 timmar (kl 15.00) innan stängningsdags dagen före bokad tid skickas räkning för besöket (frikort gäller inte). Detta gäller även kostnadsfria besök hos distriktssköterska, barnmorska och BVC-läkare.

 • Öppettider

  Måndag-Fredag 08:00-17:00
 • Telefontider

  Måndag-Fredag 08:00-17:00
 • Växeltelefonnummer

  0960-575 00
 • Telefonnummer

  0960-575 02
 • Besöksregler

  Besök till patienter på avdelning 2 välkomnas dygnet runt. Tack för att du kommer doftfri.

Vägbeskrivning

Ligger mitt emot kyrkan när man kommer längs Storgatan.

Om du behöver komma i kontakt med oss under jourtid, vänligen kontakta oss enligt nedan:
Sjukvårdsrådgivning ring 1177.
Vid allvarlig eller livshotande sjukdom eller skada ring 112.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Roger Konradsson

MLA
Växel:
0920-28 40 00

Therese Gustafsson

Enhetschef
Växel:
0920-28 40 00

Nina Fjellner

Enhetschef
Växel:
0920-28 40 00

Driftsform: Region

I Arvidsjaur finns två ambulanser. Den ena är bemannad dygnet runt. Båda bemannas av personal från hälsocentralen.

På alla larm där patienten har livshotande symtom eller vid olycksfall under dagtid måndag till fredag, åker två sjuksköterskor plus hälsocentralens ambulanssjukvårdare ut. Vi kör ca 10 000 mil per år fördelat på våra två bilar och utför totalt ca 700 uppdrag.

Arbetsterapi är till för dig som till följd av funktionsnedsättning har svårighet att klara vardagen. Besök sker på hälsocentralen.

Avbokning av besök

För att avboka tid hos arbetsterapeut ring telefon 0960-575 02 och tonval 6 alternativt röstbrevlåda på telefon 0960 575 61.

Här kan du själv mäta ditt blodtryck. Finns beläget i mottagningskorridorens nedre del. Öppet alla vardagar.

Hos Barnhälsovården (BHV) får du hjälp med kontrollen av ditt barns utveckling, såväl den fysiska, språkliga som sociala. BHV kan förmedla kontakt till allmänläkare, barnläkare eller barnpsykolog om detta behövs.

Sanna Kaistamaa

Sjuksköterska
Växel:
0920-28 40 00

Kristina Pettersson Åman

Sjuksköterska
Växel:
0920-28 40 00

Utlämning av diabeteshjälpmedel sker måndag-fredag. Personalen i rådgivningen eller tidsbeställningen lämnar ut dem.

Vi arbetar både mot sjukhuset och hälsocentralerna i Piteå upptagningsområde. Dietisten ger individuell kostbehandling till både barn och vuxna.

Dietister arbetar på samtliga fem sjukhus och inom primärvården.

Dietister har en samlad kompetens om sambandet mellan mat, näring och hälsa. Vi ordinerar individuellt anpassad kostbehandling till barn och vuxna på sjukhusen och hälsocentralerna. 

Dietistmottagningen Piteå

Kontakta oss via telefon, personligt besök eller via 1177.se, e-tjänster. Du behöver ingen remiss, du kan kontakta oss direkt. Om din läkare har skickat en remiss hör vi av oss till dig. 

Vi bedömer besvär som har att göra med funktionsförmågan. Besvären kan vara kopplade till kroniska sjukdomar eller ha uppkommit av skada/överbelastning. Vid avslutad kontakt eftersträvas att du som patient ska ha insikt och kunskap om dina besvär samt kunna ta ett fortsatt eget ansvar för din hälsa.

Välkommen att kontakta oss om du:

 • vill komma igång med träning för att förebygga ohälsa eller rehabilitering efter skada, sjukdom eller operation.
 • önskar rådgivning och/eller bedömning av smärta vid belastning i din vardag, i ditt arbete eller när du motionerar/tränar.
 • önskar hjälp med att förstå och hantera din värk och begränsningar i din rörelseförmåga.
 • har behov av hjälpmedel som underlättar din funktionsförmåga och som kan lindra dina besvär.

Vi har ett nära samarbete med läkare och övriga vårdgivare på hälsocentralen.

Kontakt

För rådgivning och tidsbeställning
Telefon: 0960-575 02, val 5

Telefontid: 
Vardagar kl. 7.30-08.45
Mån + tors kl. 07.30-13.45 

Vi ringer upp mellan kl 8.00-08.45
Mån + tors även kl. 13.15-13.45

Övrig tid finns möjlighet att lämna meddelande på telefonsvarare,
t ex vid återbud. 
Telefon: 0960-575 61 

Öppet

måndag-torsdag 7.00-15.45, fredag 7.30-14.45

Det finns tillfällen i livet då en samtalskontakt är ett sätt att gå vidare och må bättre. På Arvidsjaurs hälsocentral finns tillgång till kurator.

Du kan kontakta oss vid exempelvis:
 • kriser vid sjukdom, trauma, livskris, sorg, misshandel, relationsproblem
 • lätta och medelsvåra tillstånd av depression, ångest och sömnbesvär
 • stressrelaterad ohälsa
 • psykosomatiska tillstånd
 • kronisk benign smärta.

Telefon

0960-575 02, knappval 1.

Telefontid

Måndag och tisdag kl. 10.00-11.20
Onsdag och fredag kl. 10.00-11.00

Ljusbehandlingen på hälsocentralen sköts idag av röntgenpersonalen. För att få denna behandling måste man ha remiss av läkare.

Telefon: 0960-575 20

LSS Råd och stöd i Norrbotten består av ett länsövergripande team och det finns mottagningar på alla sjukhus i Norrbotten. Din begäran om Råd och stöd behandlas först av Handläggningsenheten, därefter får du ett beslut om du beviljats insatsen Råd och Stöd enligt LSS.

Råd och Stöd kan handla om att du får kunskap om vad ditt funktionshindret innebär. Du kan också få information om vad samhället kan hjälpa dig med för att underlätta din livssituation. Målet är att du får möjlighet att leva som andra på lika villkor.

LSS Råd och stöd

Om du vill tala med läkare, ring telefon 0960-575 00 eller 0960-575 02. Du blir uppringd av läkare under vardagar, 15.00-16.00.

Arvidsjaurs hälsocentral har en fotvårdsspecialist. De behandlingar som utförs är efter remiss och det gäller enbart medicinsk fotvård. Remissen ska vara utfärdad av läkare eller diabetessköterska.

Syftet med mödrahälsovården (MHV) är att ge er som blivande föräldrar och ert barn bästa möjliga start i livet. Blivande föräldrar erbjuds ett medicinskt, psykologiskt och socialt stöd under graviditeten.

Barnmorskan har ett nära samarbete med specialistmödravården (gynekolog), distriktsläkare, fysioterapeut/sjukgymnast och barnhälsovård.

Hos barnmorskan kan du få graviditetstest utfört när mensen uteblivit mer än en vecka. Graviditetstestet är ett enkelt urinprov och är kostnadsfritt. Normalt blir du inskriven på MVH när graviditeten beräknas ha förflutit ca 8-10 veckor, och fram till förlossningen gör du normalt 8-12 besök.

På MHV går du på kontroller under din graviditet och till barnmorskorna kan du vända dig med dina frågor och funderingar.

Preventivmedelsrådgivning

Här får du hjälp med preventivmedelsrådgivning, graviditetstest, information om aborter, information om och möjlighet att testa dig mot sexuellt överförbara sjukdomar. Du som är under 21 år får dagen efter-piller gratis hos oss.

Gynekologiska hälsokontroller

Alla kvinnor i Norrbotten som är mellan 23 och 50 år kallas var tredje år till cellprovtagning från livmodertappen. Kvinnor mellan 50 och 63 år kallas var femte år. 

Tiderna får du via Gynekologiska cellprovskontrollen, Sunderby sjukhus, och provet utförs på din barnmorskemottagning.

Anna-Maria Jakobsson

Barnmorska
Växel:
0920-28 40 00

Röntgenavdelningen på Arvidsjaurs hälsocentral har öppet alla vardagar 07.00-16.00.

På röntgenavdelningen arbetar två röntgensköterskor.

Nu finns en mobil servicepunkt i Pite älvdal. Det är en vit sjukvårdsinredd skåpbil som kan ge enklare vård i byar långt från närmaste hälsocentral. Du bokar tid som vanligt på din hälsocentral och kan bara göra besök med en bokad tid.

Den mobila servicepunkten är bemannad med en undersköterska som bland annat kan ta hand om:

 • Provtagning
 • Blodtryckskontroll
 • Mindre omläggningar
 • Suturtagning

Den mobila servicepunkten finns tillgänglig jämna veckor

Måndag

 • Långträsk, Handlarn, klockan 9-11
 • Glommersträsk, Kyrkan, klockan 13-15

Onsdag

 • Laisvall, Fjällcampen, klockan 9-11
 • Slagnäs, Församlingsgården, klockan 13-15

Torsdag

 • Moskosel, Navet, klockan 9-11

Välkommen till Piteå ungdomsmottagning. Vi tar emot ungdomar fram till den dag du fyller 26 år. Om du bor i Arjeplog eller Arvidsjaur eller inte har möjlighet att komma till vår mottagning når du oss via appen Ung i Norr.

Piteå ungdomsmottagning

Ung i norr

Du har möjlighet att komma i kontakt med ungdomsmottagningen via appen Ung i Norr. Där kan man bland annat boka videosamtal med personal på ungdomsmottagningen i Piteå.

Ladda hem appen i din telefon. Läs mer i respektive länk.
AppStore
Play Butik

Innan du kommer till hälsocentralen för resevaccination, vill vi att du fyller i en blankett som du tar med dig vid besöket. Boka resevaccin via 0960-57502, knappval 2, tisdag, onsdag, torsdag.

Vaccinationsblankett (vaccinationsguiden.se)

Alla som är listade på Arvidsjaurs Hälsocentral har en patientansvarig läkare, PAL, och du tillhör det team där din läkare ingår:
Team GUL: Roger Konradsson, Helena Wallström och Nadja Johansson
Team GRÖN: Anders Lagerlöf, Per Stenlund och Ida Olofsson
Team BLÅ: Sofia Åhman och Johan Pihlsgård
Du ser vem din läkare är genom att logga in på 1177.se, Arvidsjaurs hälsocentral.

Vi har ett psykosocialt team för dig med psykisk ohälsa, även det tvärprofessionellt. På hälsocentralen finns även mödra- och barnhälsovård medicinsk fotvård samt röntgen. Vi har ett lab med en mobil servicepunkt, Vårdbussen, som åker ut till Glommersträsk och Moskosel varannan vecka.

Välj oss

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan