Hälsocentral i Region Norrbotten

Bergnäsets hälsocentral

Veckorna 25-32 samverkar hälsocentralerna i Luleå. Bergnäset, Gammelstad och Råneå har gemensam mottagning på Björkskatans hälsocentral som tar emot patienter som är listade vid dessa hälsocentraler. Ring alltid din listade hälsocentral 0920-710 65 så hjälper vi dig, eller kontaka oss via appen Min vård Norrbotten.

Välkommen till oss på Bergnäsets hälsocentral, Hos oss arbetar professionell personal med mångårig erfarenhet och hög kompetens med din hälsa. Vi är en komplett hälsocentral som tar hand om dig i livets alla olika skeenden.

Veckorna 25-32 samverkar hälsocentralerna i Luleå. Bergnäset, Gammelstad och Råneå har gemensam läkarmottagning vid Björkskatans hälsocentral som tar emot patienter som är listade vid dessa hälsocentraler. Ring alltid din listade hälsocentral 0920-710 65 så hjälper vi dig, eller kontakta oss via appen Min vård Norrbotten. För sjukvårdsrådgivning ring 1177.

Vid akut sjukdom eller olycksfall, ring 112. Vid sjukdom under helger som ej kan vänta till nästkommande vardag kontakta 1177 för rådgivning. Efter kontakt med 1177 kan besök på Jourcentralen vid Stadsvikens hälsocentral vara aktuellt.

 • Öppettider

  Måndag-Fredag 08:00-17:00
  Måndag-Fredag 07:30-17:00
 • Telefontider

  Måndag-Fredag 07:30-16:30
 • Telefonnummer

  0920-710 65
 • Besökstider

  Måndag-Fredag 08:00-17:00

Jourcentralen är öppen lördag, söndag samt helgdagar kl. 10-17. Patientavgift 400 kr. Gratis för barn upp till 20 år. Du kan ringa 1177 dygnet runt för att få råd om vård.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Pia Johansson

Hälsocentralschef
Växel:
0920-28 40 00

Driftsform: Region

Arbetsterapi är till för dig som har svårt att utföra vardagliga aktiviteter eller att få vardagen att fungera. Du kan remitteras till din arbetsterapeut av din läkare, annan vårdgivare eller kontakta oss själv.

Arbetsterapeuterna samverkar med andra vårdgivare samt med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Arbetsterapeuten arbetar med:

 • Praktisk ergonomisk rådgivning
 • Träning av alternativt sätt att utföra aktiviteter
 • Bedömning/rådgivning av aktivitetsnedsättning
 • Rådgivning och förskrivning av såväl enklare som tekniskt avancerade hjälpmedel.
 • Utprovning och tillverkning av ortoser för händer
 • Handträning

Kostnad

Patientavgiften är 300 kronor och betalas vid besök. Avgiften ingår i högkostnadsskyddet. Vid tillverkning/utprovning av handledsbandage tillkommer en avgift på 150 - 250 kr. Vissa tekniska hjälpmedel är belagda med egenavgift, mer information om detta kan du få av den som förskriver hjälpmedlet. 

Artrosskolan är för dig med höft- och/eller knäartros. Om du är intresserad av artrosskolan så kontakta din fysioterapeut här på hälsocentralen.

Före start

Enskild undersökning och bedömning av besvärens art och möjlig orsak.

Artrosskolans upplägg

Teoretisk del, 3 träffar cirka 60-90 minuter per träff. Träningsdel, specifik träning i grupp 2 gånger i veckan under 4 veckor. Fysioterapeuten väljer ut vilka patienter som passar i träningsgruppen beroende på hur mycket besvär man har. Övriga patienter får träna individuellt enligt instruktion från fysioterapeut

Barn och gravid (1177.se)

Besök till din BHV-sjuksköterska

Vi erbjuder hälsokontroller till varje familj efter det att barnet är fött.

Här följs barnets hälsa och utveckling, både fysiskt, språkligt, den sociala utvecklingen och även vaccinationsprogrammet för barn.

Besök till BHV- läkare

Sker i åldrarna 4 veckor, 12 månader och vid behov 3 år/ eller vid övriga frågor.

Vid förkylnings-, infektionssymtom avbokar du ditt/ert barns besök

Vi ber er om att i möjligaste mån begränsa antalet personer när ni besöker oss. 

Telefon Call-Me: 0920-710 65 alla dagar kl. 07.30-10.00. Knappval 6 för BVC. Sjuksköterska ringer upp under dagen.

För närvarande har vi ingen diabetessköterska vid Bergnäsets hälsocentral.

Du kommer därför att bli kallad till Stadsvikens hälsocentral för dina planerade besök hos diabetessköterska.

Susanne Sandberg

Diabetessköterska
Växel:
0920-28 40 00

Maria Granberg

Diabetessköterska
Växel:
0920-28 40 00

Vi arbetar både mot sjukhuset och hälsocentralerna i Luleå upptagningsområde. Dietisten ger individuell kostbehandling till både barn och vuxna.

Dietister arbetar på samtliga fem sjukhus och inom primärvården.

Dietister har en samlad kompetens om sambandet mellan mat, näring och hälsa. Vi ordinerar individuellt anpassad kostbehandling till barn och vuxna på sjukhusen och hälsocentralerna. 

Dietistmottagningen Sunderbyn

Fysioterapeuterna utför undersökning, bedömning och behandling gällande besvär i område nacke, axel, arm, rygg, höft, knä och fot. Möjlighet till träning finns i träningshallen. Du som har behov av en utomhusrollator kan också kontakta oss. Vi har även artrosskola samt smärtskola.

Vardagar kl. 07.30-9.00. Du blir uppringd kl. 9:00-9:30.
Tel: 0920-710 65, knappval 4 för fysioterapin.

Webbtidbokning

Du kan själv boka tid till oss via 1177.se 

Boka tid

Joni Illikainen

Fysioterapeut
Växel:
0920-28 40 00

I kursen används ReDO-metoden, en teknik som kallas aktivitetsbalans vilket innebär att du gör en kartläggning av hur din vardag ser ut i dagsläget och hur du kan använda dina resurser för att uppleva bättre hälsa.

Kursens syfte är att påbörja en process för omstrukturering av aktiviteter och rutiner i din vardag, där målet är en hälsosam balans i vardagen. Du får tillgång till kunskap och redskap för att själv analysera din situation och för att skapa en hållbar förändring.

Behandlingen ges i grupp och är upplagd som en kurs som ges vid 10 tillfällen där gruppledaren är arbetsterapeut. Varje tillfälle är 1,5 timme och gruppen träffas 1 gång/vecka. Du erbjuds också uppföljning efter kursen är avslutad.

Läkarmottagningen är öppen vardagar klockan 08.00-17.00. Besök bokas via sjuksköterska, telefon 0920-710 65. Du kan även kontakta via 1177.se

Boka tid

För närvarande har vi ingen barnmorska vid Bergnäsets hälsocentral. När du blir gravid eller ska genomföra gynhälsokontroll så kontaktar du därför Stadsvikens hälsocentral.

Tel: 0920-28 48 00
Du kan ringa in från kl 7:45 och blir därefter uppringd mellan kl. 10.00-10.45, måndag - fredag.

Tidsbokning

Du som har listat dig på Bergnäsets hälsocentral är välkommen att boka tid för provtagning. 

Vi använder e-tjänsten på 1177.se.

När du loggat in via väljer du alternativet 3 - boka tid direkt.

Boka tid

Boka tid till lab via 1177.se

Boka tid

Avboka/omboka

Inga meddelanden kan lämnas vid bokningen.
För mödravårdspatienter gäller endast eftermiddagstiden.

Du kan också boka tid via telefon, 0920-710 65
Ring från kl 07.30. Du blir uppringd mellan 13.00-14.00, måndag-torsdag.

Tillhör du annan hälsocentral gäller endast telefonbokning

Inga meddelanden kan lämnas vid bokningen.
För mödravårdspatienter gäller endast eftermiddagstiden.

Du kan också boka tid via telefon, 0920-710 65
Ring från kl 07.30. Du blir uppringd mellan 13.00-14.00, måndag-torsdag.

Tillhör du annan hälsocentral gäller endast telefonbokning.  

Samtalskontakt leg psykolog

Nybesök via Callme vardagar kl. 7.30 - 16.30
Telefon: 0920-710 65

Vi har röstbrevlåda för av- och ombokning.
Telefon: 0920 - 716 57

Du når oss på telefon under vardagar, kl. 7.30-16.30
Telefon: 0920-710 65

För avbokning av tid välj knappval 1.

E-tjänster på 1177.se

Avboka/omboka

För dig med långvarig eller kronisk smärta. Kursen omfattar 4 träffar med föreläsningar som underlag för samtal, möjligheten att testa olika typer av praktisk träning samt avspänningsövningar.

Målsättningen är att du ska lära dig mer om de verktyg som finns för att hantera din vardag på bästa sätt. Kursen ges tillsammans med fysioterapeuterna.

Vi är alla specialister inom allmänmedicin - vi kallas också för distriktsläkare.
Vår profil är att vi har goda kunskaper om de flesta sjukdomstillstånd. Detta gör att vi ofta kan handlägga flera saker vid samma besök.

Vi strävar efter att ge god kontinuitet till alla och framför allt till dig med omfattande och komplexa sjukdomstillstånd. Detta gör att vi många gånger har både livslång och personlig kontakt med våra patienter.

Vår styrka är vår bredd och i de fall när våra resurser inte är tillräckliga för dig, så remitterar vi dig till andra specialister. Inom hälsocentralen har vi god samverkan med övriga professioner och sedan länge en väl etablerad kontakt med andra sjukvårdsaktörer såsom kollegor inom slutenvården, kommunens sjukvårdspersonal och missbruks- och beroendevården mm.

Vi har ansvar för läkarinsatserna vid äldreboenden inom vårt geografiska upptagningsområde.

Välj oss

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan