Hälsocentral i Region Norrbotten

Björknäs hälsocentral

från och med vecka 17 har vi inte längre möjlighet att ha öppen mottagning. Detta på grund av resursbrist. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har beslutat att minska andelen inhyrda läkare. För Björknäs hälsocentral innebär det färre läkarresurser över en tid framöver. Se mer information angående detta på vår hemsida under: öppen mottagning.

Välkommen till oss på Björknäs hälsocentral!

Hos oss arbetar professionell personal med mångårig erfarenhet och hög kompetens med din hälsa. Vi är en komplett hälsocentral som tar hand om dig genom hela livet.

Från hösten 2023 startar vår kliniska utbildningsmottagning vilket innebär att Du kan få träffa framtidens vårdpersonal som tar hand om dig tillsammans med handledare och personal på hälsocentralen.

Ring 0921-660 10 för rådgivning av sjuksköterska.

Se mer information om öppenmottagning under utbud.
Primärvårdens jourcentral är belägen på Sandens hälsocentral, öppettider: Lördag - Söndag och helgdag 13.00 - 19.00.

Öppen mottagning

Öppen mottagning utan tidsbokning:
Läkare; mån, ons, tors samt fre 07:45-10:00. Anmäl dig i receptionen innan 10.

Sköterska: mån-fre 9-11 samt 13-14. OBS ingen öppen mottagning onsdag eftermiddag på grund av möte.

Öppen mottagning

Provtagning

För provtagning bokar du själv din tid på 1177.se med e-legitimation. Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan du nå oss på telefonnummer 0921-660 14.

Receptionen

Receptionen har öppet vardagar, kl 7.45-17.00.

 • Kom i god tid innan besöket, minst 15 minuter innan.
 • Anmäl dig alltid i receptionen inför besöket, förutom om du enbart ska till provtagning - då sätter du dig i väntrummet utanför laboratoriet så ropas du upp. 
 • Betalning sker kontant eller med betalkort. Vid räkning tillkommer en faktureringsavgift på 50 kronor.
 • Här kan du också hämta ut diabeteshjälpmedel du fått på recept.

Avgifter

 • Alla besök oavsett yrkesgrupp kostar 300 kronor. Avgiftsfritt för dig som har frikort, är under 20 år eller över 85 år. Även avgiftsfritt för dig som ska besöka barnmorska eller göra cellprovskontroll.
 • Frikort uppnås efter 1400 kronor inom en tolvmånadersperiod. 
 • Uteblivande eller återbud senare än klockan 15.00 dagen före avtalad tid debiteras. Uteblivet besök debiteras med 400 kr det tillkommer en debiteringsavgift på 50 kr.

 • Öppettider

  Måndag-Fredag 07:45-17:00
 • Telefontider

  Måndag-Fredag 07:30-16:45
 • Växeltelefonnummer

  0920-28 20 00
 • Telefonnummer

  0921-660 10
 • Besökstider

  Måndag-Fredag 08:00-16:45

Om hälsocentralen är stängd

Ring vid akut sjukdom 112.

Du kan ringa 1177 för rådgivning utanför hälsocentralens öppettider, annars hänvisar vi dig ringa till oss nästa arbetsdag.

Jourcentralen är belägen på Sandens hälsocentral och har öppet lördag-söndag samt röda dagar 13-19.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Helena Bikowski

Enhetschef
Växel:
0920-28 40 00

Driftsform: Region

Arbetsterapi är till för dig som har svårt att utföra vardagliga aktiviteter eller har svårt att få vardagen att fungera.

Inom arbetsterapin arbetar vi bland annat med:

 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Kognitiva funktionsnedsättningar
 • Muskel och ledbesvär i handleder/händer samt hand/fingerskador
 • Utprovning eller tillverkning av ortoser för händer
 • Rådgivning och förskrivning av såväl enklare som tekniskt avancerade hjälpmedel.
 • Kognitivt stöd. Exempelvis vid svårigheter med rutiner och struktur i vardagen eller svårigheter med tidshantering.
 • Bedömning och rådgivning gällande aktivitetsnedsättning
 • Minnesutredningar
 • Lättare till måttlig psykisk ohälsa
 • Smärtproblematik
 • Sömnbesvär

Hjälpmedel

Vi kan hjälpa dig med förskrivning av hjälpmedel, exempelvis hygienhjälpmedel (duschstol och toalettförhöjning), kognitiva hjälpmedel samt transportrullstolar.

Vid förskrivning av hygienhjälpmedel tillkommer en egenavgift på 300 kr/styck. Du måste själv kunna hämta hjälpmedlet på arbetsterapin på hälsocentralen. Vid behov av hembesök hänvisas till kommunens hemsjukvård via växeltelefon 0921-62000.

För utprovning av handortoser tillkommer en egenavgift på 150-250 kr/styck.

 

Kontakt

Björknäs Hälsocentral, Arbetsterapin


Telefon: 0921-66067, telefontid måndag-fredag kl 8.00-9.00.

Övrig tid kan du lämna ett meddelande i röstbrevlådan så kontaktar vi dig när vi har möjlighet.

Du kan remitteras till oss av annan vårdgivare, kontakta oss själv eller med hjälp av anhörig, närstående eller vårdare.

Artrosskolan är för dig med höft- och/eller knäartros. Den är gemensam för hälsocentralerna i Boden och leds av fysioterapeuter. Du kommer i kontakt med artrosskolan via din hälsocentrals fysioterapeut.

Före start

Enskild undersökning och bedömning av besvärens art och möjlig orsak

Upplägg Artrosskola

 • Teoretisk del. Information och undervisning i grupp
 • Träningsdel. Specifik träning i mindre grupp handledd av sjukgymnast
 • Avslutningsvis ny undersökning och bedömning för att utvärdera behandlingseffekten

Mål

 • Kunskap och knep. Vi vet att kunskap är viktigt för att hantera sjukdomen på ett tillfredsställande sätt. Vi vet också att det finns många knep för hur man bäst hanterar sina besvär.
 • Tips och rätt träningsform. Forskning visar att den bästa behandlingen som finns för lätta till måttliga besvär av artros är träning. Vi kan ge tips och du får tillfälle att fundera över den träningsform som passar dig.

Knäledsartros (1177.se)

Höftledsartros (1177.se)

Hos oss arbetar barnmorskor med gedigen kompetens och erfarenhet kring såväl mödrahälsovård som förlossningsvård och preventivmedel.

För dem är ingen fråga för svår eller för stor. Även om du kan uppleva att det är jobbigt att ställa vissa frågor så kommer vi att besvara dem. Vi kan också lova att allt du pratar med din barnmorska om stannar mellan er – all vår personal har tystnadsplikt.

Vi tar även emot kvinnor och män som inte är gravida för preventivmedelsrådgivning, gynekologisk cellprovskontroll samt förebyggande av oönskade graviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar.

Besök

Vi har tidsbeställd mottagning.

Får du förhinder till ditt besök, så ring och avbeställ din tid annars debiterar vi dig 400 kr + faktureringsavgift 50 kr. (Om du uteblir för att du föder barn behöver du inte betala).

Preventivmedelsrådgivning

Det finns flera olika preventivmedel att välja mellan. De är till för att förhindra oönskade graviditeter, men ger i vissa fall också skydd mot sexuellt överförbara sjukdomar. Vi har förskrivning och rådgivning av preventivmedel.
Preventivmedel - skydd mot graviditet (1177.se)

Sexuell hälsa

Sexuell hälsa och allt vad det innebär – intimitet, könsidentitet, njutning och möjlighet att få barn – är en väsentlig del av att vara människa. Den förändras, utvecklas och väcker då och då frågor. När det gäller frågor om sexualitet finns det bara ett gemensamt svar: det finns inga rätt eller fel.
Sex och relationer (1177.se)
UMO - ungdomsmottagningen på nätet (umo.se)
Könsorgan - sjukdomar och besvär (1177.se)

Gynekologisk cellprovskontroll

Du som är kvinna mellan 23 och 60 år och folkbokförd i Norrbotten blir automatiskt kallad till regelbundna cellprovtagningar – GCK, gynekologisk cellprovtagning. Undersökningen är kostnadsfri.
Boka om eller avboka din tid
Gynekologisk cellprovtagning (1177.se)

Problem med att bli gravid?

Det kan kännas påfrestande att inte lyckas bli gravid när man vill det, men ofta hjälper det att ha tålamod och fortsätta försöka. När man har försökt bli med barn under ett års tid utan att lyckas kan man vända sig till vården.
Bli gravid (1177.se)
Ofrivillig barnlöshet (1177.se)
Spermadonation (1177.se)

Barn och gravid (1177.se)

Om barnhälsovård

Vi följer Barnhälsovårdsenhetens basprogram för länet. Därmed erbjuder vi:

 • Hembesök till nyfödda
 • Individuella besök till BHV-sköterska och till familjens allmänläkare
 • Vaccinationer
 • Tillväxt- och utvecklingsbedömning
 • Syn- och hörseltester
 • Rådgivning om amning, mat, sömn, hälsa
 • Anknytning till barnet, föräldrastöd
 • Skadeförebyggande åtgärder med mera.

Föräldragrupper

Alla nyfödda och deras föräldrar inbjuds till föräldragrupper med spädbarnsmassage och "Vägledande Samspel" som leds av oss.

Har du barn mellan 0-6 år? Välkommen till Barnhälsovårdens föräldragrupper. Vi kommer ha olika teman vid varje tillfälle och vi kommer bjuda in olika aktörer. Du kan alltså välja att gå på alla tillfällen om du vill eller bara något enstaka, ingen föranmälan behövs.

Samverkan

Vi deltar tillsammans med övriga BHV i Boden i "Lokala stödteamet" som är ett samarbete med Barn- och ungdomsenheten för att ge stöd vid behov. En barnhälsovårdspsykolog är nära knuten till verksamheten på BHV och tar emot familjer efter önskemål. Utöver Basprogrammet som erbjuds alla kan extra besök, hembesök och läkarkontakter erbjudas enligt önskemål.

Kontakt BHV

För dig som är listad på Björknäs eller Lärkans hälsocentral och vill du komma i kontakt med oss, lämna ditt namn och telefonnummer på telefonsvararen så ringer vi upp så fort vi får möjlighet. Särskilt akuta problem hänvisas till hälsocentralens mottagning.

BHV-sköterska
Anna-Lena Johansson
Telefon: 0921-660 47

BHV-sköterska
Anna Ågren
Telefon: 0921-660 53

BHV-sköterska
Lena Dahlqvist
Telefon: 0921-660 23

Hos oss har vi erfarna och specialutbildade diabetessköterskor som erbjuder dig kompetenta råd, handledning och stöd i din egenvård, i nära samarbete med din familjeläkare. Kontakta oss via mottagningen telefon 0921-660 10.

Hjälpmedel

Diabetestekniska hjälpmedel hämtar du  i receptionen på Björknäs hälsocentral mot uppvisande av recept. Receptionen är öppen mån-fre, kl 07.30 - 16.45 (lunch 12.00-13.00).

Vi arbetar både mot sjukhuset och hälsocentralerna i Bodens upptagningsområde. Dietisten ger individuell kostbehandling till både barn och vuxna.

Dietister arbetar på samtliga fem sjukhus och inom primärvården.

Dietister har en samlad kompetens om sambandet mellan mat, näring och hälsa. Vi ordinerar individuellt anpassad kostbehandling till barn och vuxna på sjukhusen och hälsocentralerna. 

Dietistmottagningen Sunderbyn

Om du är asylsökande och har placerats i Boden, får du en kallelse till ett hälsosamtal hos oss. Du erbjuds då även provtagning och läkarbesök om du behöver det. Migrationsverket informerar dig om vår funktion och verksamhet.

För besök till sköterska är avgiften 25 kr.
För besök till läkare är avgiften 50 kr.
Barn upp till 20 år har gratis besök.

Att tänka på 

 • Anmäl dig i receptionen, du betalar 50 kr för läkarbesök och 25 kronor för sköterskebesök.
 • Spara alltid dina kvitton.
 • Receptfria mediciner köper och betalar du själv.
 • Ta alltid med dig LMA-kortet vid sjukvårdsbesök och sjuktransporter.
 • Avboka besöket om du inte kan komma. Om du glömmer att avboka måste du ändå betala för besöket. Det gäller även besök som normalt är kostnadsfria.
 • Passa tiderna, både för bokade besök och för öppen mottagning.
 • Vi kontaktar dig via brev, så kolla din post dagligen.
 • Meddela oss din nya adress om du flyttar.
 • Vid sjukresa betalas alltid en egenavgift på 40 kronor per resa. Telefon för bokning av sjukresa: 020-96 00 96. Inom Boden kan du åka taxi mellan vårdcentralen och bostaden för 70 kr. Telefon till taxi: 0921-177 00.
 • Du beställer själv tid till mödravården och tandvården.
 • Vi har ingenting med ditt asylärende, boende eller ekonomi att göra, utan kan bara hjälpa dig vid akut sjukdom. (För barn under 20 år kan vi hjälpa med både sjukvård och hälsovård).

 • Vi har tystnadsplikt.

Vid akut sjukdom efter kl. 17.00 och på helgerna, kontakta Jourcentralen på Sandens  hälsocentral, Sturegatan 20A. Telefon: 1177
Ring alltid före besök! Läkarbesök vid jourcentralen kostar 300 kr för både barn och vuxna. 

Vi har öppen mottagning för besök hos sköterska måndag, onsdag, fredag, kl 9.00-11.00.
Besök övrig tid sker enligt överenskommelse.

Kontakt

Telefon: 0921-660 06,  0921-662 71 eller 0921-662 72

Flyktingmedicinska enheten, FME, i Boden finns i samma byggnad som Björknäs hälsocentral.
Adress: Idrottsgatan 3, entré via Johannesgatan.

Migrationsverket Boden
Hedenbrovägen 4
Box 103
961 36 Boden
Telefon: 0771-235235
Fax: 0921-129 55

Röda korset Boden
Garvaregatan 5B, 2 tr,
961 64 BODEN
Telefon: 0921-753 40
Fax: 0921-753 41

Bodens kommun
Stadshuset
Kyrkgatan 24
961 86  BODEN
Telefon: 0921-620 00
Fax: 0921-52804

Tandläkare
Folktandvården Björknäs hälsocentral
Telefon: 0921-662 80
Tid bokas själv.
Tandläkarbesök kostar 50kr.

Vår verksamhet omfattar undersökning och bedömning, rådgivning, träningsinstruktioner, hjälpmedelsutprovning, individuell behandling/träning och behandlingsträning i grupp.

Besöksavgift 300 kr.
Högkostnadsskydd gäller. 

Kontakt

Du som är listad på Björknäs eller Lärkans hälsocentral kan kontakta din fysioterapeut via telefon, eller boka ett besök direkt via e-tjänster på 1177.se. Besök hos fysioterapeut/sjukgymnast kräver ingen remiss.

0921-661 80

Anna-Katarina Bredhult
Fysioterapeut

Anna Pettersson
Fysioterapeut

Ann Ledin
Fysioterapeut

Camilla Kohkoinen
Fysioterapeut

Maria Ness
Fysioterapeut

Hos oss på KOL-gruppen får du information om sjukdomen KOL, vad vården kan erbjuda dig och vad du själv kan göra för att lindra symtom, underlätta din vardag och öka din livskvalitet.

Du får träffa läkare, sjuksköterska, dietist, kurator, arbetsterapeut och sjukgymnast.

KOL-skola

I KOL-skolan får du muntlig information vid fyra tillfällen och därefter anpassad träning i grupp.

Hur gör du för att komma med i gruppen?

Kontakta din läkare eller annan vårdgivare på hälsocentralen. Denne skickar en intresseanmälan till biomedicinsk analytiker. Du får sedan en kallelse då det närmar sig gruppstart. KOL-skolan startar så fort den fått tillräckligt med många deltagare.

Schema KOL-skola

Dag 1

Läkare och sjuksköterska kl. 13-15.

 • Inledning
 • Vad är KOL?
 • Medicinering.
 • PEF-mätning.
 • Övrig KOL-behandling.
 • Inhalationsteknik.
 • Vikten av rökstopp.
 • Hjärt och lungföreningen informerar

Dag 2

Arbetsterapeut kl. 13-15.

 • Hur påverkas vardagen av KOL?
 • Att vara aktiv utifrån sina förutsättningar
 • Energibesparande arbetssätt.

Dag 3

Sjukgymnast kl. 13-15.

 • Hur ser lungan ut och hur fungerar den?
 • Hur håller jag mina lungor rena?
 • Vad händer i kroppen då man tränar?
 • Andningsteknik. Viloställningar.
 • Tips om hemträning.

Dag 4

Kurator och dietist kl 13.00-15.

 • Livskvalitet i vardagen.
 • Stress och oro vid andning.
 • Avslappning.
 • Hur ska jag äta för att må bra?

Ljusbehandlingen är en planerad mottagning för alla invånare i Bodens kommun dit du kommer via remiss från läkare när du behöver behöver behandling för din psoriasis, ditt eksem eller andra hudbesvär.

Telefon: 0921-662 63

Öppettider: måndag, onsdag, fredag kl 08.30-18.00

Agneta Nilsson

Sjuksköterska
Växel:
0920-28 40 00

Till medicinsk fotvård kommer du som är listad på Björknäs eller Lärkans hälsocentral via remiss från läkare eller diabetessköterska. Vi tar emot patienter med diabetes och ledgångsreumatism.  

Det kostar 300 kr per behandling för alla

Madeleine Broström

Fotterapeut
Växel:
0920-28 40 00

Öppen mottagning

Öppen mottagning gäller för dig som är listad på Björknäs hälsocentral. För läkarbesök ska du välja en dag då din läkare är i tjänst. Vi värnar om kontinuitet för våra patienter och kan därmed hänvisa ditt besök till annan dag då din läkare är i tjänst.

På grund av att vi inte kan erbjuda fast läkarkontakt till alla våra patienter, så kommer vi att göra vårt bästa för att erbjuda kontinuitet för dig som inte har en fast läkare.

Besök till läkare måndag, onsdag, torsdag och fredag.
Anmäl dig i receptionen kl. 07.45-10.00.
Ingen öppen mottagning på tisdagar men vi tar alltid emot akut sjuka/jourfall.

För besked om vilka läkare som är i tjänst se schema för öppen mottagning eller information på hälsocentralen.

Schema Öppen mottagning

Distriktssköterska

Vi har även öppen mottagning till Distriktssköterska.
Mån-fre 8.15-11.30 och 13.00-15.00.
Ej onsdag eftermiddag på grund av möte.

Förutom öppen mottagning erbjuder vi även bokade tider hos våra vårdgivare. Ring 660 10.

OBS! Vid förkylningssymtom eller misstänkt Coronavirus kom ej på öppen mottagning. Ring före besök, telefon 0921-660 10 eller 1177. 

Receptionen

Receptionen har öppet vardagar, kl 7.45-17.00.

 • Kom i god tid innan besöket, minst 15 minuter innan.
 • Anmäl dig alltid i receptionen inför besöket, förutom om du enbart ska till provtagning - välj då kölapp för detta i automaten.
 • Betalning sker kontant eller med betalkort. Vid räkning tillkommer en faktureringsavgift på 50 kronor.
 • Här kan du också hämta ut diabeteshjälpmedel du fått på recept.

Avgifter

 • Alla besök oavsett yrkesgrupp kostar 300 kronor. Avgiftsfritt för dig som har frikort, är under 20 år eller över 85 år. Även avgiftsfritt för dig som ska besöka barnmorska eller göra cellprovskontroll.
 • Frikort uppnås efter 1200 kronor inom en tolvmånadersperiod. 
 • Uteblivande eller återbud senare än klockan 15.00 dagen före avtalad tid debiteras. Uteblivet besök debiteras med 400 kr det tillkommer en debiteringsavgift på 50 kr.  

Besök hos läkare och mottagningssköterska bokas på:
Telefon: 0921-660 10
Telefontid: måndag-fredag, kl. 7.30-16.45.

När du ringer till oss får du fyra alternativ:
1. Av- ombokning
2. Receptförnyelse
3. Rådgivning eller tidsbokning
4. Barnmorska
Du trycker sedan in ditt personnummer eller telefonnummer enligt instruktionerna. Du får en uppskattad tid då du blir uppringd.

För provtagning bokar du själv din tid på 1177.se med e-legitimation. Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan du nå oss på telefon 0921-660 14.

Boka tid

Oftast känns det underbart, men ibland kan det också vara lite skrämmande och väcka många tankar och frågor. Därför är de första samtalen med din barnmorska oerhört viktiga. Det är då ni skapar den relation som ni bär med er under resans gång. 

Du och din barnmorska gör tillsammans den plan för de regelbundna besöken under graviditetens gång som kontrollerar att du som blivande mamma och ditt barn mår bra. Din partner är givetvis välkommen att följa med på besöken. 

Mödrahälsovårdens uppgift och ansvar är att förebygga och tidigt upptäcka hälsoproblem och sjukdom som på ett negativt sätt skulle kunna påverka den blivande mamman och/eller barnet, samt att ge blivande föräldrar kunskap, stöd och hjälp under och efter graviditeten. Vi arbetar teambaserat med andra specialiteter.

Vi följer ett basprogram som är fastställt av vår mödrahälsovårdsöverläkare enligt ett nationellt vårdprogram. Vi har också samarbete med mödra-/barnavårdsprogrammet, BHV och Socialtjänsten.

Besök

Vi har tidsbeställd mottagning för sig som är listad på Björknäs eller Lärkans häloscentral.

Får du förhinder till barnmorskebesöket, så ring och avbeställ din tid annars debiterar vi dig 400 kr + faktureringsavgift på 50 kr. (Om du uteblir för att du föder barn behöver du inte betala).

Före och efter förlossningen

Under graviditeten sker det en hel del förändringar och anpassningar i kroppen. Anpassningar som syftar till att trygga barnets tillväxt och förbereda kvinnan för födande och amning. Friska kvinnor får som oftast en normal graviditet, men ibland kan kvinnan i samband med graviditeten få besvär eller bli sjuk.

En del besvär och sjuklighet som kan uppstå har att göra med den stora omställning som sker i kroppen i samband med graviditeten. Det kan kännas av på många sätt även om graviditeten utvecklas normalt. De individuella skillnaderna är stora. 

Graviditet (1177.se)

Barn och gravid (1177.se)

Bekräftelse av faderskap

Om ni föräldrar inte är gifta med varandra när barnet föds måste faderskapet bekräftas på familjerätten i den kommun där mamman är folkbokförd. Detta finns reglerat i föräldrabalken. Ni kan bekräfta faderskapet både innan och efter barnet är fött. Vill ni skriva bekräftelsen innan barnet är fött måste ni själva kontakta familjerätten. Har ni inte skrivit bekräftelsen på faderskapet före barnets födelse kommer familjerätten att kontakta er.

Graviditetsregistret

Kvinnohälsovården och BB-förlossningsavdelningarna i Norrbotten rapporterar till Graviditetsregistret, vars syfte är att förbättra hälsa för mor och barn, att möjliggöra uppföljning och utvärdering av vården som erbjuds under graviditet och förlossning och att skapa ett underlag för evidensbaserad sjukvård.

Osteoporosskolan, som arrangeras av hälsocentralerna i Boden. Den vänder sig till dig med misstänkt eller diagnostiserad osteoporos.

Gruppstart sker när det finns tillräckligt många deltagare anmälda. Gruppen träffas vid fyra olika tillfällen, teori varvas med fysisk aktivitet. Vid ett av tillfällena föreläser vår läkare Maria Nordendahl om osteoporos och läkemedelsbehandling.

Om du är intresserad kan du ta kontakt med oss fysioterapeuter på 0921-66180.

Osteoporosskolans upplägg:

 • Introduktion
 • Anatomi, frakturer och fall
 • Riskfaktorer och behandling
 • Egenvård
 • Läkemedel

Observera att all provtagning kräver ordination av en vårdgivare. Vid remiss från sjukhus eller annan region, ta med dig din pappersremiss. 

Du bokar själv din tid på 1177.se med e-legitimation.

Boka tid

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten eller av annan anledning inte kan boka din tid, kan du nå oss på telefonnummer 0921-660 14, du blir sedan uppringd måndag- torsdagunder dagen du ringer in för att boka din tid. Vid akut behov av provtagning kan du ta kontakt med receptionen.

Ibland kan det uppstå väntetid.           

För dig som bor i Harads

Du som bor i Harads med omnejd erbjuds provtagning helgfria tisdagar och torsdagar kl. 8.30-10.30. Från och med vecka 6 kommer provtagningstiderna i Harads vara 8:30-10:30 samt 13-15. Inga tider kommer finnas på torsdag. 

Observera att all provtagning kräver ordination av en vårdgivare.

Provtagningen sker på gamla Harads hälsocentral (Edestrandsvägen 4)

Känner du dig stressad, orolig eller nedstämd? Har du svårt att sova? Har det hänt något i din närmaste omgivning som påverkar ditt psykiska mående? Kanske du bara vill fråga om något som rör din psykiska hälsa.

Det finns olika tillfällen i livet då en samtalsbehandling hor en kurator eller KBT-terapeut är ett sätt att gå vidare och må bättre. Man kan behöva träffa en kurator eller KBT-terapeut vid kriser, sorg, stress, oro och ångest och vid depression eller när svårigheter i livssituationen påverkar hälsan.

Kuratorn/KBT-terapeuten kan hjälpa dig att öka medvetenheten kring din livssituation och hur du kan stärka dina egna resurser för att få en bättre livskvalitet. Du kan också få information om samhällsresurser och hjälp med myndighetskontakter om det behövs.

Kontakt med oss sker via uppringningssystem på telefon 0921-660 10. Där kommer du först i kontakt med en sköterska på mottagningen. En första kontakt kan även fås via remiss av läkare, sköterska, barnavårdscentral eller barnmorskemottagning.
Du kan även nå oss via e-tjänsterna på 1177.se

Anmäl dig i receptionen innan besöket.  

Psykosociala teamet 

Med patienten i fokus jobbar vi med samordning och teamrehabilitering.
Vårt team består av:

 • Kurator 
 • KBT-terapeut
 • Arbetsterapeut
 • Fysioterapeut
 • Rehabkoordinator
 • Läkare

Kontakt

Telefon: 0921-660 10

Ann Ledin
Fysioterapeut

Akillevs Melisseus
Rehabkoordinator och Kurator. 

Linda Lifbom
Arbetsterapeut

Sara Stenberg-Nordh
Kurator

OBS, just nu på grund av resursbrist har vi inte möjlighet att vaccina inför resa. 

När du ska ut och resa och behöver vaccinera dig, behöver du fylla i ett formulär inför resan.

Skriv ut formuläret och fyll i det. Skicka det med posten, eller lämna in det på hälsocentralen.

Vaccination

Mottagningssköterskan kontaktar sedan dig när det är dags för vaccination.

Vid funderingar kontakta mottagningssköterskan på telefon 0921 - 660 10. Du kan även fylla i vaccinationsformulär på 1177 e-tjänster och skicka det elektroniskt till hälsocentralen.

Boka tid

Att sluta röka eller snusa är en av de största och bästa förändringar man kan göra i livet. Både hälsan och ekonomin påverkas positivt när tobaksberoendet bryts.

Att spara de pengar som skulle gått till tobak kan snabbt ge utrymme för att unna dig något utöver det vanliga. Att bara ersätta rökning med snusning gör att beroendet kvarstår och att många negativa effekter på hälsan kvarstår. 

Tobaksfri inför operation

Personer som röker har fler komplikationer än personer som inte röker, eller slutat röka i god tid före operation. Exempel på komplikationer är ökad risk för infektioner, sämre sårläkning och ökad ärrbildning, men också mer allvarliga komplikationer med hjärta, kärl och lungor. Personer som röker har också längre vårdtid än de som inte röker. Se operationen som ett bra tillfälle att sluta röka eller snusa helt – det ökar chansen till ett friskare och längre liv.

Tobaksavvänjning

Det finns många sätt att få hjälp med att sluta röka eller snusa. Kontakta de tobaksavvänjare som finns på din vård/hälsocentral. 

Hälsa och Livsstil

Det finns olika skeden i livet då samtalskontakt kan vara ett sätt att gå vidare och må bättre.

Det kan vara när det handlar om:

 • Stress/utmattning
 • Oro/ångest
 • Nedstämdhet/depression
 • Sömnsvårigheter
 • Att leva med smärta
 • Sorg/kris
 • Problem i livssituationen 

För dig som tillhör Björknäs och Lärkans Hälsocentral kan vi på samtalsmottagningen erbjuda:

 • KBT och behandling (kognitiv beteende terapi) enskilt
 • Sorg/kris- och stödsamtal
 • Rådgivning vid lättare psykisk ohälsa
 • Motiverande samtal
 • Gruppbehandlingar kan förekomma 

Innan du påbörjar en KBT-behandling gör du och terapeuten en gemensam kartläggning vid ett första bedömningssamtal. 

KBT

KBT kan ge en möjlighet att bryta negativa mönster. Detta genom förståelse för hur mönster kan skapa depression och ångest tillstånd.

KBT innebär ett aktivt arbete med konkreta problemställningar mot tydliga mål och förutsätter att den egna motivationen till förändring finns.

Hemuppgifter ingår i behandlingen. 

Vid behov av akut psykiatrisk vård: Ring 112 

Har du andra problem?

Det finns också andra aktörer:

 • Relationsproblem – Kommunens Familjerådgivning tel: 0921-621 24
 • Arbetssituation – Arbetsgivaren har ett stort ansvar, Företagshälsovård
 • Stöd till anhöriga – Kommunens Anhörigkonsulent tel: 0921-782 36S
 • Skadligt bruk/beroende – Livsstilsmottagningen Bodens Kommun tel: 0921-627 80
 • Sorgereaktion och krisstöd - Svenska kyrkans diakoner i Boden tel: 0921-775 71, Mariakyrkan 775 42, Mikaelskyrkan 775 59, Matteus Kyrkan 775 49
 • Röda korsets verksamhet tel: 0921-14470 

För sjukvårdsrådgivning: ring 1177

Ungdomar 13-(20) 25 år.

UMO har läkare, kurator och psykolog.
Tel nr: 0921-620 80 telefontid 13-14.
Boka tid via 1177.se
ungdomsmottagningen@boden.se

Kostnad

Ett besök hos oss vid samtalsmottagningen kostar 300:- och ingår i högkostnadsskyddet.

Du remitteras till oss av annan vårdgivare som sjuksköterska, läkare eller du kan själv ta kontakt med oss.

Kontakt

Sara
Telefon: 0921-660 42

Akillevs
Telefon: 0921-661 81

Klicka på länken nedan för information. 

Öppen mottagning

Välkommen till oss på Björknäs hälsocentral!

Hos oss arbetar professionell personal med mångårig erfarenhet och hög kompetens med din hälsa. Vi är en komplett hälsocentral som tar hand om dig genom hela livet.

Från hösten 2023 startar vår kliniska utbildningsmottagning vilket innebär att Du kan få träffa framtidens vårdpersonal som tar hand om dig tillsammans med handledare och personal på hälsocentralen.

Ring 0921-660 10 för rådgivning av sjuksköterska.
Se mer information om öppenmottagning under utbud.

Primärvårdens jourcentral är belägen på Sandens hälsocentral, öppettider:
Lördag - Söndag och helgdag 13.00 - 19.00.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan