Öppen mottagning, Kalix hälsocentral

Öppen mottagning måndag och torsdag - utan tidsbeställning

Öppen mottagning gäller för dig som är listad på Kalix hälsocentral. Du registrerar dig i receptionen mellan 07.45-10.00. Observera att läkartiderna kan bli fyllda innan kl. 10.00 samt att väntetiden kan variera då vi utgår från en medicinsk prioritering.

För läkarbesök ska du välja en dag då din läkare är i tjänst. Vi värnar om kontinuitet för våra patienter och kan därmed hänvisa ditt besök till annan dag då din läkare är i tjänst. På grund av bemanningsläget kan vi inte erbjuda en fast läkare till alla våra patienter men vi kommer att göra vårt bästa för att erbjuda kontinuitet.

Läkare måndag och torsdag 08.15-10.00, anmäl dig i reception före kl. 10.00. Akut sjuka tar vi alltid emot. För besked om vilka läkare som är i tjänst se nedan.

Distriktssköterska/sjuksköterska och undersköterska måndag och torsdag 08.15-12.00 och 13.00-15.00.

Laboratoriet/provtagningen drop-in tisdag och onsdag kl. 07.10-15.00. Övriga dagar gäller bokad tid. Proverna måste vara ordinerade i förväg av vårdpersonal.

Förutom öppen mottagning erbjuder vi även bokade tider.

Mottagningen: 0923-76280, menyval 1
Laboratoriet: 0923-76280, menyval 4

Läkare Måndag Torsdag
Lucie Machova x  
Dona Emami x x
Maria Nybo x  
Linda Sandberg x x
Bashir Hussein x x
Sandra Isaksson x x
Elisa Kellomäki x x
Antonio Missau x x
Antonios Katsiadakis x x
Patric Reismûller x x
Arwin Chiref x x
Yusuf Kurutkan x x
Thorstein Mannola   x
Antti Välkki   x

Läkare Måndag Torsdag
Lucie Machova x x
Stellan Båstman x x
Dona Emami x  
Anna Beck x  
Linda Sandberg x  
Sandra Isaksson x  
Maria Nybo x  
Bashir Hussein x  
Antti Välkki x x
Ella Saaranen x x
Elisa Kellomäki x x
Faisal Aslam x x
Antonio Missau x x
Antonios Katsiadakis x x
Mats Bonnier x x
Yusuf Kurutkan x x
Thorstein Mannola   x

Läkare Måndag Torsdag
Stellan Båtsman x x
Dona Emami x  
Thorstein Mannola x x
Maria Nybo x x
Sandra Isaksson x x
Antti Välkki x x
Ella Saarinen x x
Tomas Johnsson x x
Antonio Missau x x
Antonios Katsiadakis x x
Jarl Nordling x x
Yusuf Kurutkan x x

Läkare Måndag Torsdag
Stellan Båstman x x
Thorstein Mannola x x
Dona Emami x  
Anna Beck x  
Ronja Pettersson x x
Maria Nybo x  
Bashir Hussein x x
Sandra Isaksson x x
Antti Välkki x x
Ella Saaranen x x
Faisal Aslam x x
Mats Bonnier x x
Antonio Missau x x
Antonios Katsiadakis x x
Yusuf Kurutkan x x
Lucie Machova   x

Läkare Måndag Torsdag
Lucie Machova x x
Dona Emami x  
Ronja Pettersson x x
Maria Nybo x x
Bashir Hussein x x
Sandra Isaksson x x
Antti Välkki x x
Ella Saaranen x x
Antonio Missau x x
Jarl Nordling x x
Antonios Katsiadakis x x
Mats Bonnier x x
Antonio Missau x x
Antonios Katsiadakis x x
Alicia Ekström x x
Yusuf Kurutkan x x
Thorstein Mannola   x

Läkare Måndag Torsdag
Stellan Båtsman x x
Lucie Machova x x
Thorstein Mannola x x
Dona Emami x  
Linda Sandberg x x
Maria Nybo x x
Bashir Hussein x x
Sandra Isaksson x x
Yusuf Kurutkan x x
Antti Välkki x x
Ella Saaranen x x
Jarl Nordling x x
Antonio Missau x x
Antonios Katsiadakis x x
Virpi Jaako Dardashi   x