Hälsocentral i Region Norrbotten

Lärkans hälsocentral

Lärkans hälsocentral samverkar med Björknäs och Sandens hälsocentraler under juli. Vecka 27-28 kontakta Björknäs hc 0921-660 10, lab 0921-660 14. Vecka 29-30 kontakta Sandens hc 0921-660 60, lab 0921-661 15. Välkommen åter den 29 juli!

Välkommen till Lärkans hälsocentral!

Med respekt för din tid har vi bokade besök, således inte öppen mottagning. Vi gör det enkelt för dig, du kontaktar oss via telefon eller chatt. Kontakten mynnar ut i besök eller egenvårdsråd. Besöket kan ske här på hälsocentralen eller som en bokad telefon- eller videokontakt.

Kom gärna i god tid till ditt bokade besök. Anmäl dig i vår reception, eller använd självincheckning.

Vill du välja oss som din hälsocentral? Fyll i webbformuläret, eller prata med någon av oss.

Välj oss

 • Öppettider

  Måndag-Fredag 08:00-17:00
 • Telefontider

  Måndag-Fredag 07:00-17:00
 • Växeltelefonnummer

  0920-28 40 00
 • Telefonnummer

  0921-661 40
 • Besökstider

  Måndag-Fredag 08:00-17:00

Vägbeskrivning

Lärkans hälsocentral ligger i Erikslund på Gammelängsgatan 2.

Lokaltrafik: busslinje 4.

Bil, cykel: Från Moråsleden, sväng höger till Svartbyvägen, ta vänster till Gammelängsgatan och följ den till Lärkans hälsocentral, skyltning finns vid vägen. Sväng vänster in mot hälsocentralen.
Patientparkering finns till höger.

Inre vägbeskrivning

Gå genom huvudentrén, väntrummet ligger direkt till höger. Ta en kölapp, sitt ner och vänta, när ditt nummer kommer upp på displayen, gå in i receptionen som finns till höger.

Jourcentralen i Boden finns på Sandens hälsocentral och är öppen lördag, söndag samt helgdagar kl. 13-19.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Ann-Catrin Högling

Enhetschef
Växel:
0920-28 40 00

Driftsform: Region

Arbetsterapi är till för dig som har svårt att utföra vardagliga aktiviteter eller att få vardagen att fungera. Du kan kontakta arbetsterapeuten direkt.

Exempel på vad arbetsterapeuten gör:

 • Handproblematik. Vid traumatisk handskada vänder du dig till mottagningen telefon 0921-661 40.
 • Utprovning eller tillverkning av ortoser för händer.
 • Handträning.
 • Träning av alternativt sätt att utföra aktiviteter.
 • Bedömning och rådgivning gällande aktivitetsnedsättning.
 • Rådgivning och förskrivning av såväl enklare som tekniskt avancerade hjälpmedel. 
 • Demensutredning på primärvårdsnivå antingen på hälsocentralen eller via hembesök.
 • Baskartläggning gällande misstanke om neuropsykiatriska diagnoser, till exempel ADHD, ADD och autism. 
 • Kognitivt stöd. Får du inte ihop din vardag? Har du svårt med rutiner, struktur och aktivtetsbalans? Arbetsterapeten kan hjälpa. 

Till din hjälp samverkar arbetsterapeuten med andra vårdgivare samt med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 

Patientavgiften är 300 kr och betalas vid besök. Avgiften ingår i högkostnadsskyddet. Vid tillverkning/utprovning av handledsbandage tillkommer en avgift på 150-250 kr. Vissa hjälpmedel är belagda med egenavgift, mer information om detta får du av den som förskriver hjälpmedlet.

 

Kontakt

Anna-Lena Svensson
Arbetsterapeut

Telefon: 0921-661 50 

Telefontid:

 • måndag-tisdag 8.30-9.30
 • onsdag 15.30-16.30
 • torsdag-fredag 8.30-9.30

Övrig tid kan du lämna meddelande på telefonsvarare.

 

Avbokning

Avbokning av ditt besök ska ske senast kl. 15 vardagen före ditt besök. Ej avbokat besök debiteras med 400 kr. Frikort gäller inte vid uteblivet besök.

Artrosskolan är för dig med höft- och/eller knäartros. Den är gemensam för hälsocentralerna i Boden och leds av fysioterapeuter. Du kommer i kontakt med artrosskolan via din hälsocentrals fysioterapeut. Lärkans fysioterapi finns på Björknäs hälsocentral, se kontaktuppgifter under Fysioterapi. 

Före start

Enskild undersökning och bedömning av besvärens art och möjlig orsak

Upplägg Artrosskola

 • Teoretisk del. Information och undervisning i grupp
 • Träningsdel. Specifik träning i mindre grupp handledd av sjukgymnast
 • Avslutningsvis ny undersökning och bedömning för att utvärdera behandlingseffekten

Mål

 • Kunskap och knep. Vi vet att kunskap är viktigt för att hantera sjukdomen på ett tillfredsställande sätt. Vi vet också att det finns många knep för hur man bäst hanterar sina besvär.
 • Tips och rätt träningsform. Forskning visar att den bästa behandlingen som finns för lätta till måttliga besvär av artros är träning. Vi kan ge tips och du får tillfälle att fundera över den träningsform som passar dig.

Knäledsartros (1177.se)

Höftledsartros (1177.se)

Vår barnhälsovård finns på Björknäs hälsocentral som vi samarbetar med.

Barn och gravid (1177.se)

Om barnhälsovård

Vi följer Barnhälsovårdsenhetens basprogram för länet. Därmed erbjuder vi:

 • Hembesök till nyfödda
 • Individuella besök till BHV-sköterska och till familjens allmänläkare
 • Vaccinationer
 • Tillväxt- och utvecklingsbedömning
 • Syn- och hörseltester
 • Rådgivning om amning, mat, sömn, hälsa
 • Anknytning till barnet, föräldrastöd
 • Skadeförebyggande åtgärder med mera.

Föräldragrupper

Alla nyfödda och deras föräldrar inbjuds till föräldragrupper med spädbarnsmassage och "Vägledande Samspel" som leds av oss.

Har du barn mellan 0-6 år? Välkommen till Barnhälsovårdens föräldragrupper. Vi kommer ha olika teman vid varje tillfälle och vi kommer bjuda in olika aktörer. Du kan alltså välja att gå på alla tillfällen om du vill eller bara något enstaka, ingen föranmälan behövs.

Tills vidare på grund av rådande Coronapandemi är all gruppverksamhet inställd.

Samverkan

Vi deltar tillsammans med övriga BHV i Boden i "Lokala stödteamet" som är ett samarbete med Barn- och ungdomsenheten för att ge stöd vid behov. En barnhälsovårdspsykolog är nära knuten till verksamheten på BHV och tar emot familjer efter önskemål. Utöver Basprogrammet som erbjuds alla kan extra besök, hembesök och läkarkontakter erbjudas enligt önskemål.

Vår barnmorskemottagning finns på Björknäs hälsocentral som vi samarbetar med. 

Hos oss arbetar barnmorskor med gedigen kompetens och erfarenhet kring såväl mödrahälsovård som förlossningsvård och preventivmedel.

För dem är ingen fråga för svår eller för stor. Även om du kan uppleva att det är jobbigt att ställa vissa frågor så kommer vi att besvara dem. Vi kan också lova att allt du pratar med din barnmorska om stannar mellan er – all vår personal har tystnadsplikt.

Vi tar även emot kvinnor och män som inte är gravida för preventivmedelsrådgivning, gynekologisk cellprovskontroll samt förebyggande av oönskade graviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar.

Besök

Vi har tidsbeställd mottagning.

Får du förhinder till ditt besök, så ring och avbeställ din tid annars debiterar vi dig 400 kr + faktureringsavgift 50 kr. (Om du uteblir för att du föder barn behöver du inte betala).

Preventivmedelsrådgivning

Det finns flera olika preventivmedel att välja mellan. De är till för att förhindra oönskade graviditeter, men ger i vissa fall också skydd mot sexuellt överförbara sjukdomar. Vi har förskrivning och rådgivning av preventivmedel.
Preventivmedel - skydd mot graviditet (1177.se)

Sexuell hälsa

Sexuell hälsa och allt vad det innebär – intimitet, könsidentitet, njutning och möjlighet att få barn – är en väsentlig del av att vara människa. Den förändras, utvecklas och väcker då och då frågor. När det gäller frågor om sexualitet finns det bara ett gemensamt svar: det finns inga rätt eller fel.
Sex och relationer (1177.se)
UMO - ungdomsmottagningen på nätet (umo.se)
Könsorgan - sjukdomar och besvär (1177.se)

Gynekologisk cellprovskontroll

Du som är kvinna mellan 23 och 60 år och folkbokförd i Norrbotten blir automatiskt kallad till regelbundna cellprovtagningar – GCK, gynekologisk cellprovtagning. Undersökningen är kostnadsfri.
Boka om eller avboka din tid
Gynekologisk cellprovtagning (1177.se)

Problem med att bli gravid?

Det kan kännas påfrestande att inte lyckas bli gravid när man vill det, men ofta hjälper det att ha tålamod och fortsätta försöka. När man har försökt bli med barn under ett års tid utan att lyckas kan man vända sig till vården.
Bli gravid (1177.se)
Ofrivillig barnlöshet (1177.se)
Spermadonation (1177.se)

Våra barnmorskor sitter på Björknäs hälsocentral. 

Telefon: 0921-660 10, knappval 4

Telefontid: kl. 08.00 - 09.00 

Här får du träffa en erfaren och specialistutbildad diabetessköterska som kan ge dig stöd, information och kunskaper så att du kan klara din diabetes på bästa sätt. Diabetessköterskan jobbar i nära samarbete med din läkare.

Utlämning av diabeteshjälpmedel via receptionen vardagar mellan kl. 8-17. 

Kontakt

Telefon: 0921-661 40

Anki Randeblad
Diabetessköterska

Vi arbetar både mot sjukhuset och hälsocentralerna i Bodens upptagningsområde. Dietisten ger individuell kostbehandling till både barn och vuxna. 

Dietister arbetar på samtliga fem sjukhus och inom primärvården.

Dietistmottagningen Sunderbyn

Dietister har en samlad kompetens om sambandet mellan mat, näring och hälsa. Vi ordinerar individuellt anpassad kostbehandling till barn och vuxna på sjukhusen och hälsocentralerna. 

Vår fysioterapi finns på Björknäs hälsocentral som vi samverkar med.

Vår verksamhet omfattar undersökning och bedömning, rådgivning, träningsinstruktioner, hjälpmedelsutprovning, individuell behandling/träning och behandlingsträning i grupp.

Besöksavgift 300 kr.
Högkostnadsskydd gäller.

Du kan kontakta din fysioterapeut via telefon, eller boka ett besök direkt via e-tjänster på 1177.se. Besök hos fysioterapeut/sjukgymnast kräver ingen remiss. 

Hos oss på KOL-gruppen får du information om sjukdomen KOL, vad vården kan erbjuda dig och vad du själv kan göra för att lindra symtom, underlätta din vardag och öka din livskvalitet.

Du får träffa läkare, sjuksköterska, dietist, kurator, arbetsterapeut och sjukgymnast.

KOL-skola

I KOL-skolan får du muntlig information vid fyra tillfällen och därefter anpassad träning i grupp.

Hur gör du för att komma med i gruppen?

Kontakta din läkare eller annan vårdgivare på hälsocentralen. Denne skickar en intresseanmälan till biomedicinsk analytiker. Du får sedan en kallelse då det närmar sig gruppstart. KOL-skolan startar så fort den fått tillräckligt med många deltagare.

Schema KOL-skola

Dag 1

Läkare och sjuksköterska kl. 13-15.

 • Inledning
 • Vad är KOL?
 • Medicinering.
 • PEF-mätning.
 • Övrig KOL-behandling.
 • Inhalationsteknik.
 • Vikten av rökstopp.
 • Hjärt och lungföreningen informerar

Dag 2

Arbetsterapeut kl. 13-15.

 • Hur påverkas vardagen av KOL?
 • Att vara aktiv utifrån sina förutsättningar
 • Energibesparande arbetssätt.

Dag 3

Sjukgymnast kl. 13-15.

 • Hur ser lungan ut och hur fungerar den?
 • Hur håller jag mina lungor rena?
 • Vad händer i kroppen då man tränar?
 • Andningsteknik. Viloställningar.
 • Tips om hemträning.

Dag 4

Kurator och dietist kl 13.00-15.

 • Livskvalitet i vardagen.
 • Stress och oro vid andning.
 • Avslappning.
 • Hur ska jag äta för att må bra?

Vi har läkare med specialistutbildning i allmänmedicin, barnmedicin, internmedicin och njurmedicin. 

Vi har sjuksköterskor, distriktssköterska och diabetessköterska. 

Vi har undersköterskor med utbildning inom bland annat sårvårdsbehandling, lungfunktionstester, hörselkontroller och tobaksavvänjning. 

Med respekt för din tid har vi bokade besök, således inte öppen mottagning. Du når oss via telefon eller chatt och kontakten leder till ett bokat besök eller egenvårdsråd. Besöket kan ske här på hälsocentralen, eller som en bokad telefonkontakt eller en videokontakt. 

  Telefon: 0921-661 40

  Telefontider: Måndag - fredag 07.00 - 17.00

   

  Vår mödrahälsovård finns på Björknäs hälsocentral som vi samarbetar med.

  Oftast känns det underbart, men ibland kan det också vara lite skrämmande och väcka många tankar och frågor. Därför är de första samtalen med din barnmorska oerhört viktiga. Det är då ni skapar den relation som ni bär med er under resans gång. 

  Du och din barnmorska gör tillsammans den plan för de regelbundna besöken under graviditetens gång som kontrollerar att du som blivande mamma och ditt barn mår bra. Din partner är givetvis välkommen att följa med på besöken. 

  Mödrahälsovårdens uppgift och ansvar är att förebygga och tidigt upptäcka hälsoproblem och sjukdom som på ett negativt sätt skulle kunna påverka den blivande mamman och/eller barnet, samt att ge blivande föräldrar kunskap, stöd och hjälp under och efter graviditeten. Vi arbetar teambaserat med andra specialiteter.

  Vi följer ett basprogram som är fastställt av vår mödrahälsovårdsöverläkare enligt ett nationellt vårdprogram. Vi har också samarbete med mödra-/barnavårdsprogrammet, BHV och Socialtjänsten.

  Besök

  Vi har tidsbeställd mottagning.

  Får du förhinder till barnmorskebesöket, så ring och avbeställ din tid annars debiterar vi dig 400 kr + faktureringsavgift på 50 kr. (Om du uteblir för att du föder barn behöver du inte betala).

  Före och efter förlossningen

  Under graviditeten sker det en hel del förändringar och anpassningar i kroppen. Anpassningar som syftar till att trygga barnets tillväxt och förbereda kvinnan för födande och amning. Friska kvinnor får som oftast en normal graviditet, men ibland kan kvinnan i samband med graviditeten få besvär eller bli sjuk.

  En del besvär och sjuklighet som kan uppstå har att göra med den stora omställning som sker i kroppen i samband med graviditeten. Det kan kännas av på många sätt även om graviditeten utvecklas normalt. De individuella skillnaderna är stora. 

  Graviditet (1177.se)

  Barn och gravid (1177.se)

  Bekräftelse av faderskap

  Om ni föräldrar inte är gifta med varandra när barnet föds måste faderskapet bekräftas på familjerätten i den kommun där mamman är folkbokförd. Detta finns reglerat i föräldrabalken. Ni kan bekräfta faderskapet både innan och efter barnet är fött. Vill ni skriva bekräftelsen innan barnet är fött måste ni själva kontakta familjerätten. Har ni inte skrivit bekräftelsen på faderskapet före barnets födelse kommer familjerätten att kontakta er.

  Graviditetsregistret

  Kvinnohälsovården och BB-förlossningsavdelningarna i Norrbotten rapporterar till Graviditetsregistret, vars syfte är att förbättra hälsa för mor och barn, att möjliggöra uppföljning och utvärdering av vården som erbjuds under graviditet och förlossning och att skapa ett underlag för evidensbaserad sjukvård.

  Våra barnmorskor finns på Björknäs hälsocentral.

  Telefon: 0921-660 10, knappval 4

  Telefontid: kl. 08.00 - 09.00

  Vi har endast bokade besök för provtagning. Boka din tid direkt via vår e-tjänst på 1177.se eller ring oss. 

  Proverna måste vara ordinerade av läkare eller sjuksköterska. 

   Känner du dig stressad, orolig eller nedstämd? Har du svårt att sova? Har det hänt något i din närmaste omgivning som påverkar ditt psykiska mående? Kanske du bara vill fråga om något som rör din psykiska hälsa. 

   Det finns olika tillfällen i livet då en samtalsbehandling hos en kurator eller KBT-terapeut är ett sätt att gå vidare och må bättre. Man kan behöva träffa en kurator eller KBT-terapeut vid kriser, sorg, stress, oro, ångest, depression eller när svårigheter i livssituationen påverkar hälsan.

   Kuratorn eller KBT-terapeuten kan hjälpa dig att öka medvetenheten kring din livssituation och hur du kan stärka dina egna resurser för att få en bättre livskvalitet. Du kan också få information om samhällsresurser och hjälp med myndighetskontakter om det behövs. Med patienten i fokus jobbar vi med samordning och teamrehabilitering.

   Kontakt med oss sker via mottagningssköterska på telefon 0921-661 40. En första kontakt kan även fås via remiss av läkare, sjuksköterska, barnmorska eller sjuksköterska inom barnhälsovården. Du kan även nå oss via e-tjänsterna på 1177.se

   Psykosociala teamet

   Vårt team består av:

   • Kurator
   • KBT-terapeut
   • Arbetsterapeut
   • Fysioterapeut
   • Rehabkoordinator
   • Läkare

   Kontakt

   Telefon: 0921-661 40

   Som rehabkoordinator är jag en resurs i rehabteamet på hälsocentralen för patienter som är i riskzonen att bli sjukskrivna eller är tidigt i sjukdomen (upp till dag 90). 

   Jag prioriterar att jobba tidigt med din rehabilitering och upprätta en gemensam rehabplan tillsammans med dig och din arbetsgivare för att underlätta återgång i arbete. Jag tar inga kontakter med andra utan ditt samtycke.

   Avsikten är att stödja dig och jag arbetar nära din läkare och övrig rehabpersonal på hälsocentralen. 

   Kontakt

   Anna-Lena Svensson
   Rehabkoordinator

   Telefon:0921-661 50 

   Telefontid:

   • måndag-tisdag 8.30-9.30
   • onsdag 15.30-16.30
   • torsdag-fredag 8.30-9.30

   Övrig tid kan du lämna meddelande på telefonsvarare.

   Att sluta röka eller snusa är en av de största och bästa förändringar man kan göra i livet. Både hälsan och ekonomin påverkas positivt när tobaksberoendet bryts.

   Att spara de pengar som skulle gått till tobak kan snabbt ge utrymme för att unna dig något utöver det vanliga. Att bara ersätta rökning med snusning gör att beroendet kvarstår och att många negativa effekter på hälsan kvarstår. 

   Tobaksfri inför operation

   Personer som röker har fler komplikationer än personer som inte röker, eller slutat röka i god tid före operation. Exempel på komplikationer är ökad risk för infektioner, sämre sårläkning och ökad ärrbildning, men också mer allvarliga komplikationer med hjärta, kärl och lungor. Personer som röker har också längre vårdtid än de som inte röker. Se operationen som ett bra tillfälle att sluta röka eller snusa helt – det ökar chansen till ett friskare och längre liv.

   Tobaksavvänjning

   Det finns många sätt att få hjälp med att sluta röka eller snusa. Kontakta de tobaksavvänjare som finns på din vård/hälsocentral. 

   Hälsa och Livsstil

   Här arbetar läkare med specialistkompetens, mottagningssköterskor och sjuksköterskor som ansvarar för egna mottagningar för diabetes och astma/KOL.

   Du kan lämna prover på laboratoriet där våra undersköterskor jobbar. Alla prover ska vara ordinerade av läkare.

   Rehabverksamheten sköts av arbetsterapeut, rehabkoordinator, fysioterapeut, kurator och KBT-terapeut.

   Vi erbjuder också barnhälsovård och mödrahälsovård. Vi samverkar med Björknäs hälsocentral gällande fysioterapi, samtalsterapi, barnhälsovård och mödrahälsovård, och dessa är lokaliserade på Björknäs hälsocentral.

   Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

   Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

   Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

   Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

   Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

   Lediga jobb - spontanansökan