Mobil servicepunkt

Nu finns en mobil servicepunkt i Pite älvdal. Det är en vit sjukvårdsinredd skåpbil som kan ge enklare vård i byar långt från närmaste hälsocentral. Du bokar tid som vanligt på din hälsocentral och kan bara göra besök med en bokad tid.

Den mobila servicepunkten är bemannad med en undersköterska som bland annat kan ta hand om:

  • Provtagning
  • Blodtryckskontroll
  • Mindre omläggningar
  • Suturtagning

Den mobila servicepunkten finns tillgänglig jämna veckor

Måndag

  • Långträsk, Handlarn, klockan 9-11
  • Glommersträsk, Kyrkan, klockan 13-15

Onsdag

  • Laisvall, Fjällcampen, klockan 9-11
  • Slagnäs, Församlingsgården, klockan 13-15

Torsdag

  • Moskosel, Navet, klockan 9-11