Jourcentralen, Boden

Ring alltid 1177 för att få korrekt bedömning. Jourcentralen är öppen för dig med akuta sjukdomstillstånd som av medicinska skäl ej kan vänta till nästkommande vardag. Vi bedömer akuta symtom. Vi kan inte utreda mer långvariga besvär, inte förlänga sjukintyg eller förnya recept. Öppettider: Lördag, söndag samt helgdagar kl. 13-19. Patientavgift 400 kr. Gratis för barn upp till 20 år.

Vid allvarlig akut sjukdom eller svåra olycksfall, ring 112.

Kvällar och nätter, samt lördagar, söndagar och helger:

Om du blir sjuk eller skadad och behöver vård på tid då hälsocentralen är stängd, ring Sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.

Sjukvårdsrådgivningen ger dig allmänna medicinska råd och lotsar dig rätt om du behöver uppsöka hälsocentral, jourcentral eller sjukhus.

Vid allvarlig akut sjukdom eller svåra olycksfall, ring 112.

Kvällar och nätter, samt lördagar, söndagar och helger:

Om du blir sjuk eller skadad och behöver vård på tid då hälsocentralen är stängd, ring Sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.

Sjukvårdsrådgivningen ger dig allmänna medicinska råd och lotsar dig rätt om du behöver uppsöka hälsocentral, jourcentral eller sjukhus.

  • Öppettider

    Lördag-Söndag 13:00-19:00
  • Telefonnummer

    1177

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Driftsform: Region

Vid allvarlig akut sjukdom eller svåra olycksfall, ring 112.

Kvällar och nätter, samt lördagar, söndagar och helger:

Om du blir sjuk eller skadad och behöver vård på tid då hälsocentralen är stängd, ring Sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.

Sjukvårdsrådgivningen ger dig allmänna medicinska råd och lotsar dig rätt om du behöver uppsöka hälsocentral, jourcentral eller sjukhus.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan