Arbetsterapimottagningen, Piteå sjukhus

Arbetsterapins uppgift är att utreda och rehabilitera människor som på grund av olycka, sjukdom eller annat funktionshinder har svårigheter att klara sina dagliga sysslor.

Arbetsterapeuten utreder individens fysiska, psykiska och sociala funktioner, färdigheter och förmågor.

Åtgärderna är individ- och/eller miljöinriktade och avser aktivitetsområdena personlig vård, boende, arbete samt fritid. Målsättningen för arbetsterapi är att öka livstillfredsställelsen genom att tillvarata individens egna förmågor eller kompensera förlusten av förmåga samt ha ett helhetsperspektiv och fungera som en länk mellan sjukdom och vardagens aktiva liv.

Vi arbetar på:

 • Avd 2A, Stroke
 • Avd 2B, Neurolog
 • Avd 3A, PAVA
 • Avd 3B, Akut internmedicin
 • Avd 7B, Ortopedi
 • Öppenvårdsrehabiliteringen

Arbetsterapin finns på plan 3, på entréplanet vid ankomst via stora entrén. Rakt fram efter Information och hissarna.

Vägbeskrivning

Arbetsterapin finns på plan 3, entréplanet vid stora entrén, rakt fram efter informationsdisken och hissarna.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Driftsform: Region

Arbetsterapins uppgift är att utreda och rehabilitera människor som på grund av olycka, sjukdom eller annat funktionshinder har svårigheter att klara sina dagliga sysslor.

Arbetsterapeuten utreder individens fysiska, psykiska och sociala funktioner, färdigheter och förmågor.

Åtgärderna är individ- och/eller miljöinriktade och avser aktivitetsområdena personlig vård, boende, arbete samt fritid. Målsättningen för arbetsterapi är att öka livstillfredsställelsen genom att tillvarata individens egna förmågor eller kompensera förlusten av förmåga samt ha ett helhetsperspektiv och fungera som en länk mellan sjukdom och vardagens aktiva liv.

Vi arbetar på:

 • Avd 2A, Stroke
 • Avd 2B, Neurolog
 • Avd 3A, PAVA
 • Avd 3B, Akut internmedicin
 • Avd 7B, Ortopedi
 • Öppenvårdsrehabiliteringen

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan