Avdelning 1 Barnmedicin och habilitering, Gällivare sjukhus

Den huvudsakliga uppgiften är att ta hand om akutsjukvården för nyfödda och spädbarn samt barn och ungdomar med kroniska sjukdomar.

På kliniken vårdas även barn med kirurgiska-, ortopediska- och öron-näsa-halssjukdomar.

När det gäller barn över 1 år samt barn som inte har kroniska sjukdomar hänvisar vi till telefonnummer 1177.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Driftsform: Region

Den huvudsakliga uppgiften är att ta hand om akutsjukvården för nyfödda och spädbarn samt barn och ungdomar med kroniska sjukdomar.

På kliniken vårdas även barn med kirurgiska-, ortopediska- och öron-näsa-halssjukdomar.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan