Avdelning 2A Stroke, Piteå sjukhus

Strokeenheten i Piteå har 20 vårdplatser. Patienter med stroke eller TIA vårdas alltid på strokeenheten. Även patienter med andra diagnoser vårdas på avdelningen, eftersom den ingår i en gemensam omvårdnadsenhet inom Medicin- och rehabiliteringskliniken.

Strokeenheten arbetar i team med sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, logoped, kurator, dietist och läkare.

Vi arbetar utifrån en etisk värdegrund och ett av våra mål är att patienterna ska känna sig delaktiga i vården och rehabiliteringen. Vi arbetar också med att göra vårdtiden så effektiv och säker som möjligt.

Strokeenheten ligger på plan 2 i den så kallade rehabflygeln.

Enhetschef tel; 0911-752 55.
Telefon till avdelning 0911-750 04. Telefonen är stängd för inkommande samtal mellan klockan 07.00-11.00.

Besökstider enligt överenskommelse. Kontakta personalen innan besök.

Srokeenheten ligger på plan 2 i den så kallade rehabflygeln.

Telefon till avdelning 0911-750 04. Telefonen är stängd för inkommande samtal mellan klockan 07.00-11.00.

  • Telefonnummer

    0911-750 04
  • Besökstider

    Måndag-Söndag 14:00-18:00
  • Besöksregler

    Besökstider enligt överenskommelse. Kontakta personalen innan besök.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Driftsform: Region

Strokeenheten i Piteå har 20 vårdplatser. Patienter med stroke eller TIA vårdas alltid på strokeenheten. Även patienter med andra diagnoser vårdas på avdelningen, eftersom den ingår i en gemensam omvårdnadsenhet inom Medicin- och rehabiliteringskliniken.

Strokeenheten arbetar i team med sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, logoped, kurator, dietist och läkare.

Vi arbetar utifrån en etisk värdegrund och ett av våra mål är att patienterna ska känna sig delaktiga i vården och rehabiliteringen. Vi arbetar också med att göra vårdtiden så effektiv och säker som möjligt.

Strokeenheten ligger på plan 2 i den så kallade rehabflygeln.

Enhetschef tel; 0911-752 55.
Telefon till avdelning 0911-750 04. Telefonen är stängd för inkommande samtal mellan klockan 07.00-11.00.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan