Avdelning 2B, Akutgeriatrik och rehabilitering, Piteå sjukhus

Avdelning 2B är en ny uppstartad avdelning som i dagsläget har 6 vårdplatser.

Avdelningen är profilerad mot patienter med kroniska sjukdomar som akut har försämrats eller som sviktar i någon eller några av sina grundsjukdomar. Även patienter med andra diagnoser vårdas på avdelningen, detta eftersom att avdelningen ingår i den gemensam omvårdnadsenhet inom medicin- och rehabiliteringskliniken.

Personalen på avdelningen arbetar i team med sjuksköterska, undersköterska, läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, kurator och dietist.

Vi arbetar efter en etisk värdegrund och ett av våra mål är att patienterna ska känna sig delaktiga i vården och planeringen kring den medicinska bedömningen och behandlingen. Vi arbetar med att göra vårdtillfället så effektivt och säkert som möjligt.

Avdelningen ligger på plan 2 i den så kallade rehab-flygeln.

Enhetschef telefon: 0911-752 55

Avdelning 2B ligger på plan 2 i den så kallade rehab-flygeln.

Du som är anhörig till en inneliggande patient på vår avdelning kan ringa telefon:  0911-751 17

 

  • Telefonnummer

    0911-751 17
  • Besökstider

    Måndag-Söndag 14:00-18:00

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Driftsform: Region

Avdelning 2B är en ny uppstartad avdelning som i dagsläget har 6 vårdplatser.

Avdelningen är profilerad mot patienter med kroniska sjukdomar som akut har försämrats eller som sviktar i någon eller några av sina grundsjukdomar. Även patienter med andra diagnoser vårdas på avdelningen, detta eftersom att avdelningen ingår i den gemensam omvårdnadsenhet inom medicin- och rehabiliteringskliniken.

Personalen på avdelningen arbetar i team med sjuksköterska, undersköterska, läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, kurator och dietist.

Vi arbetar efter en etisk värdegrund och ett av våra mål är att patienterna ska känna sig delaktiga i vården och planeringen kring den medicinska bedömningen och behandlingen. Vi arbetar med att göra vårdtillfället så effektivt och säkert som möjligt.

Avdelningen ligger på plan 2 i den så kallade rehab-flygeln.

Enhetschef telefon: 0911-752 55

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan